Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+6F6B, 潫
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F6B

[U+6F6A]
CJK Unified Ideographs
[U+6F6C]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 85, +12, 15 strokes, cangjie input 水火手火 (EFQF), four-corner 39193, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 650, character 10
  • Dai Kanwa Jiten: character 18268
  • Dae Jaweon: page 1060, character 12
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1747, character 7
  • Unihan data for U+6F6B

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (34) (34) (34)
Final () (70) (78) (80)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Closed Closed Closed
Division () II III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔˠuan/ /ʔiuᴇn/ /ʔˠiuᴇn/
Pan
Wuyun
/ʔʷᵚan/ /ʔʷiɛn/ /ʔʷᵚiɛn/
Shao
Rongfen
/ʔuɐn/ /ʔjuæn/ /ʔiuæn/
Edwin
Pulleyblank
/ʔwaɨn/ /ʔwian/ /ʔwian/
Li
Rong
/ʔuan/ /ʔiuɛn/ /ʔjuɛn/
Wang
Li
/wan/ /ĭwɛn/ /ĭwɛn/
Bernard
Karlgren
/ʔwan/ /ʔi̯wɛn/ /ʔi̯wɛn/
Expected
Mandarin
Reflex
wān yuān yuān
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 7153 7170 7171
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 2 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qroːn/ /*qon/ /*qron/

Definitions[edit]

  1. Only used in 奫潫 (“(appearance of water) cycling or swirling around”).