Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+7D6D, 絭
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D6D

[U+7D6C]
CJK Unified Ideographs
[U+7D6E]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 120, +6, 12 strokes, cangjie input 火手女戈火 (FQVIF), four-corner 90903, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 923, character 16
  • Dai Kanwa Jiten: character 27442
  • Dae Jaweon: page 1358, character 10
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3399, character 5
  • Unihan data for U+7D6D

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*qroːn, *qon, *qron
*ɡroːns
*kron, *krons
*kronʔ, *ɡrons, *kʰons
*krons
*krons
*krons, *kʰrons, *kons, *kʰons, *koɡ
*krons, *ɡron
*krons
*kʰron, *krons
*ɡron
*ɡron, *kronʔ, *krons, *ɡonʔ
*ɡron
*kʰons

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (29) (28) (28) (28)
Final () (66) (66) (80) (8)
Tone (調) Departing (H) Departing (H) Departing (H) Checked (Ø)
Openness (開合) Closed Closed Closed Open
Division () III III Chongniu III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʰʉɐnH/ /kʉɐnH/ /kˠiuᴇnH/ /kɨok̚/
Pan
Wuyun
/kʰʷiɐnH/ /kʷiɐnH/ /kʷᵚiɛnH/ /kiok̚/
Shao
Rongfen
/kʰiuɐnH/ /kiuɐnH/ /kiuænH/ /kiok̚/
Edwin
Pulleyblank
/kʰuanH/ /kuanH/ /kwianH/ /kuawk̚/
Li
Rong
/kʰiuɐnH/ /kiuɐnH/ /kjuɛnH/ /kiok̚/
Wang
Li
/kʰĭwɐnH/ /kĭwɐnH/ /kĭwɛnH/ /kĭwok̚/
Bernard
Karlgren
/kʰi̯wɐnH/ /ki̯wɐnH/ /ki̯wɛnH/ /ki̯wok̚/
Expected
Mandarin
Reflex
quàn juàn juàn ju
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
No. 7160 7164 7172 7174 7176
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3 3 3 0
Corresponding
MC rime
𥛁
Old
Chinese
/*krons/ /*kʰrons/ /*kons/ /*kʰons/ /*koɡ/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.