Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+6F6A, 潪
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F6A

[U+6F69]
CJK Unified Ideographs
[U+6F6B]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 85, +12, 15 strokes, cangjie input 水人口日 (EORA), four-corner 36160, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 650, character 9
  • Dai Kanwa Jiten: character 18267
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 3, page 1743, character 2
  • Unihan data for U+6F6A

Chinese[edit]

simp. and trad.

Etymology 1[edit]

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (9) (11)
Final () (13) (123)
Tone (調) Departing (H) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () Chongniu III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠiᴇH/ /ɖiᴇk̚/
Pan
Wuyun
/ʈᵚiɛH/ /ɖiɛk̚/
Shao
Rongfen
/ȶiɛH/ /ȡiæk̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʈjiə̆H/ /ɖiajk̚/
Li
Rong
/ȶjeH/ /ȡiɛk̚/
Wang
Li
/ȶǐeH/ /ȡĭɛk̚/
Bernard
Karlgren
/ȶie̯H/ /ȡʱi̯ɛk̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zhì zhí
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 11499 11508
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*teɡs/ /*deɡ/
Notes

Definitions[edit]

  1. water that has seeped slightly into the soil

References[edit]

Etymology 2[edit]

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (9) (11)
Final () (13) (123)
Tone (調) Departing (H) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () Chongniu III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠiᴇH/ /ɖiᴇk̚/
Pan
Wuyun
/ʈᵚiɛH/ /ɖiɛk̚/
Shao
Rongfen
/ȶiɛH/ /ȡiæk̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʈjiə̆H/ /ɖiajk̚/
Li
Rong
/ȶjeH/ /ȡiɛk̚/
Wang
Li
/ȶǐeH/ /ȡĭɛk̚/
Bernard
Karlgren
/ȶie̯H/ /ȡʱi̯ɛk̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zhì zhí

Definitions[edit]

  1. name of a river