Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Stroke order
羊-bw.png
我-torder.gif 我-order.gif
(traditional) (modern)

Han character[edit]

(radical 123 +7, 13 strokes, cangjie input 廿土竹手戈 (TGHQI), four-corner 80553, composition𦍌)

Derived characters[edit]

References[edit]

 • KangXi: page 952, character 32
 • Dai Kanwa Jiten: character 28504
 • Dae Jaweon: page 1397, character 1
 • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3133, character 2
 • Unihan data for U+7FA9

Chinese[edit]

trad.
simp.

Pronunciation[edit]

Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /i⁵¹/
Harbin /i⁵³/
Tianjin /i⁵³/
Jinan /i²¹/
Qingdao /i⁴²/
Zhengzhou /i³¹²/
Xi'an /i⁴⁴/
Xining /ji²¹³/
Yinchuan /i¹³/
Lanzhou /i¹³/
Ürümqi /i²¹³/
Wuhan /i³⁵/
Chengdu /ȵi¹³/
Guiyang /ni²¹³/
/i²¹³/
Kunming /i²¹²/
Nanjing /i⁴⁴/
Hefei /zz̩⁵³/
Jin Taiyuan /i⁴⁵/
Pingyao /ȵi³⁵/
Hohhot /i⁵⁵/
Wu Shanghai /ȵi¹³/
Suzhou /ɦi³¹/
Hangzhou /ȵi¹³/
Wenzhou /ȵi²²/
Hui Shexian /ni²²/
Tunxi /ȵi¹¹/
Xiang Changsha /ȵi⁵⁵/
Xiangtan /ȵi⁵⁵/
Gan Nanchang /ȵi²¹/
Hakka Meixian /ŋi⁵³/
Taoyuan /ŋi⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /ji²²/
Nanning /ji²²/
Hong Kong /ji²²/
Min Xiamen (Min Nan) /gi²²/
Fuzhou (Min Dong) /ŋiɛ²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /ŋi⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /ŋĩ³⁵/
Haikou (Min Nan) /ŋi³⁵/
/ŋi³³/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/1

Initial: (31)
Final:
Division: III

Openness: Open
Tone: Departing (H)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/ŋiᴇH/ /ŋie̯H/ /ŋieH/ /ŋiɛH/ /ŋiə̆H/ /ŋǐeH/ /ŋjɛH/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character Modern Beijing
(Pinyin)
Middle Chinese Old Chinese English
‹ ngjeH › /*ŋ(r)aj-s/ duty; justice

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

 • Parentheses "()" indicate uncertain presence;
 • Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
 • Angle brackets "<>" indicate infix;
 • Hyphen "-" indicates morpheme boundary;
 • Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
13045 1 /*ŋrals/

Definitions[edit]

 1. right conduct, righteousness, justice, morality
 2. meaning

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(grade 5 “Kyōiku” kanji)

Readings[edit]

Compounds[edit]

Noun[edit]

‎(hiragana , romaji gi)

 1. a situation which has a right and proper reason
 2. a meaning
 3. a relative who has no blood relation
 4. an object which can be used properly instead of a right one

Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(ui) (hangeul , revised ui, McCune-Reischauer ŭi, Yale uy)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(nghĩa, nghì, ngửi, ngãi)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.