Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 128 +4, 10 strokes, cangjie input 尸十戈 (SJI))

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

References[edit]

 • KangXi: not present, would follow page 966, character 17
 • Dai Kanwa Jiten: character 29037
 • Dae Jaweon: page 1414, character 20
 • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2784, character 16
 • Unihan data for U+8040

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

‎(Pinyin zhí (zhi2), Wade-Giles chih2)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(chức)

 • variant of "chức"
 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

 • Nôm: chắc, chức, giấc, thức

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999