Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 173 +7, 15 strokes, cangjie input 一月水木 (MBED), four-corner 10394, composition)

 1. fine rain, drizzle

References[edit]

 • KangXi: page 1374, character 3
 • Dai Kanwa Jiten: character 42282
 • Dae Jaweon: page 1883, character 8
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4065, character 7
 • Unihan data for U+9702

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

‎(Yale muk6)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

‎(Pinyin (mu4), Wade-Giles mu4)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(mộc)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

 • Nôm: móc, mộc

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999