Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+9702, 霂
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9702

[U+9701]
CJK Unified Ideographs
[U+9703]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 173, +7, 15 strokes, cangjie input 一月水木 (MBED), four-corner 10394, composition)

 1. fine rain, drizzle

References[edit]

 • KangXi: page 1374, character 3
 • Dai Kanwa Jiten: character 42282
 • Dae Jaweon: page 1883, character 8
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4065, character 7
 • Unihan data for U+9702

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(Yale muk6)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]


Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(Pinyin (mu4), Wade-Giles mu4)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(mộc)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]

 • Nôm: móc, mộc

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm, NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999