Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+9D85, 鶅
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D85

[U+9D84]
CJK Unified Ideographs
[U+9D86]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 196, +8, 19 strokes, cangjie input 女田竹日火 (VWHAF), four-corner 27627, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1493, character 18
  • Dai Kanwa Jiten: character 47050
  • Dae Jaweon: page 2023, character 25
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4644, character 2
  • Unihan data for U+9D85

Chinese[edit]

simp. and trad.
variant forms
𨿴
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔsrɯ, *sʰrɯ
*ʔsrɯ
*ʔsrɯ
*ʔsrɯ
*ʔsrɯ
*ʔsrɯ, *ʔsɯː, *ʔsɯː
*ʔsrɯ, *ʔsrɯs
*ʔsrɯ, *ʔsrɯs
*ʔsrɯ

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (18) (18)
Final () (19) (19)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ʃɨ/ /t͡ʃɨH/
Pan
Wuyun
/ʈ͡ʂɨ/ /ʈ͡ʂɨH/
Shao
Rongfen
/t͡ʃie/ /t͡ʃieH/
Edwin
Pulleyblank
/ʈ͡ʂɨ/ /ʈ͡ʂɨH/
Li
Rong
/t͡ʃiə/ /t͡ʃiəH/
Wang
Li
/t͡ʃĭə/ /t͡ʃĭəH/
Bernard
Karlgren
/ʈ͡ʂi/ /ʈ͡ʂiH/
Expected
Mandarin
Reflex
zhī zhì
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 17826 17830
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ʔsrɯ/ /*ʔsrɯs/

Definitions[edit]

  1. a kind of pheasant