apvienot

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Latvian[edit]

Etymology[edit]

From ap- +‎ vienot (to unite, to link).

Pronunciation[edit]

(file)

Verb[edit]

apvienot tr., 2nd conj., pres. apvienoju, apvieno, apvieno, past apvienoju

 1. to unite, to combine, bring together (to make a single whole from separate parts, elements)
  apvienot sīkas saimniecības lielākāsto combine small farms into larger ones
  šos darba procesus var apvienotone can combine these work processes
  katra Šuberta dziesma kļuvusi par mazu psiholoģisku ainavu; šādas vokālās gleznas Šuberts dažkārt apvieno ciklāevery one of Schubert's songs became a small psychological landscape; Schubert sometimes combined such vocal paintings into a (single) cycle
 2. to bring together organizationally, to unite, to join, to combine, to include
  apvienot spēkusto join forces
  apvienot visus kopīgai cīņaito unite everybody for the common fight
  tā bija viena no milzu fabrikām, kura apvienoja sevī tūkstošiem strādniekuthat ones one of the giant factories that combined, included in itself thousands of workers
 3. to combine, to harmonize, to make work together
  apvienot darbu un mācības, darbu ar mācībāmto combine work and study
  apvienot derīgo ar patīkamoto combine the useful and the pleasant
  profesors mācīja savus skolniekus apvienot gaumes un skaistuma izjūtu ar īstu kompozīcijas tehnikuthe professor taught his students to combine taste and a feeling of beauty with true composition technique

Conjugation[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]