bagātināt

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Latvian[edit]

Etymology[edit]

From bagāts (rich) +‎ -ināt

Pronunciation[edit]

(file)

Verb[edit]

bagātināt

 1. 2nd person plural present indicative form of bagātināt

bagātināt tr., 3rd conj., pres. bagātinu, bagātini, bagātina, past bagātināju

 1. to enrich, to make (someone, something) richer, more complete, more valuable, more powerful
  bagātināt valodu ar jauniem vārdiem‎ ― to enrich the language with new words
  bagātināt dzejas izteiksmes līdzekļus‎ ― to enrich the means of poetic expression
  bagātināt krājumu, kolekciju ar jauniem priekšmetiem‎ ― to enrich the stock, the collection, with new objects
  vairākus dzejoļu krājumus pēckara gados devis Andrejs Balodis, krietni bagātinādams latviešu dzejas pūru‎ ― Andrejs Balodis has given (= done) several poetry collections in the post-war years, significantly enriching the Latvian poetic treasure
  mākslinieka konstruktora darbība neapšaubāmi bagātinās mūsdienu kultūru‎ ― the constructive work of the artist will undoubtably enrich contemporary culture
 2. to enrich, to make fuller, stronger (e.g., by purifying it, or by adding something to it)
  bagātināt rūdu, atdalot mazvērtīgos piejaukumus‎ ― to enrich ore by separating, removing low-grade impurities
  bagātināt pienu ar vitamīniem‎ ― to enrich milk with vitamins

Conjugation[edit]

Antonyms[edit]

Related terms[edit]