gbe

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gun[edit]

Etymology[edit]

Compare Saxwe Gbe ogbè, Fon gbè, Aja egbe, Ewe gbe

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

gbè

 1. language

Derived terms[edit]


Mwan[edit]

Noun[edit]

gbe

 1. son

Yoruba[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology 1[edit]

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

gbé

 1. (transitive) to carry; to lift
  Gbígbé ni mo gbé e.The fact is that I carried it.
  Ràkúnmí ò lè gbé ẹrù yín, ẹ̀ bá fi í sílẹ̀.A camel cannot carry your luggage, you should've left it.
  1. (transitive) to exalt
   Ẹ bá mi gbé Jésù ga.Exalt Jesus with me.
  2. to take; to transport
   Ẹ jẹ́ a gbé e yẹ̀ wò.Let's take it into consideration.
   gbé àpò yìí sí yàrá ìyá ẹ.Come and take this bag to your mum's room.
   Dáńfó yẹn ń gbé èèyàn lọ sí MuṣinThat Danfo is transporting people to Mushin
  3. to put
   Gbé fóònù sórí tébù.Put the phone one the table.
   Gbé dígí ẹ sójú, kí o lè kà á dáadáa.Put on your glasses so you can read it well
  4. (transitive) to overcome; to overpower
   Wárápá gbé Ṣadé.Ṣadé had epilepsy. (literally, “Epilepsy overcame Ṣadé”)
   Oorun ti gbé e lọ.She's fast asleep. (literally, “Sleep has overcome her.”)
  5. to marry
   Àpọ́n ṣì ni o, kò ì tíì gbé ìyàwó.He's still single o, he hasn't yet married a bride.
   Synonym: fẹ́
Usage notes[edit]
Derived terms[edit]

Etymology 2[edit]

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

gbé

 1. (intransitive) to live; to inhabit
  Bàbá mi gbé Amẹ́ríkà fúngbà díẹ̀.My dad lived in the US for a short while.
  Ilé tí Bọ́lá gbé ò tóbi tó.The house Bọ́lá lives in isn't big enough.
  Abíọ́dún ò gbé nílùú Ìbàdàn mọ́, Èkó ló gbé.Abiodun doesn't live in Ibadan anymore, she lives in Lagos.
  Àìná gbélé pẹ̀tẹ́ẹ̀sì.Aina lives in a high-rise.
Usage notes[edit]
 • used with or without the preposition .

Etymology 3[edit]

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

gbè

 1. (transitive) to favor, to support
  Òrìṣà, bí o ò bá lè gbè mí, ṣe mí bí o ti bá miOrisha, if you cannot support me, leave me as you met me.
  Òwò kan ò lè gbe gbogbo èèyàn.A single business cannot support everyone.
  Ìṣẹ̀ṣe á gbè wá o!Isese will favor us!
  Iṣẹ́ olùkọ́ ò lè gbè mí.Teaching cannot support me financially.
 2. (intransitive) to be favorable, to be profitable
  Iṣẹ́ náà gbèThis job was profitable for me

Etymology 4[edit]

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

gbè

 1. to sing a refrain or chorus
  orin tí kò ṣòroó dá kò níí ṣòroó gbèA song that is not difficult to sing will not be difficult to sing a refrain for
  (proverb on easy handling or response)
 2. to echo a song
Derived terms[edit]
Usage notes[edit]
 • gbe when followed by a direct object.

Etymology 5[edit]

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

gbè

 1. to be spoiled, to be in an unsatisfactory condition or state
  Synonym: bà jẹ́
  ẹja yìí gbèThis fish has spoiled
Usage notes[edit]
 • gbe when followed by a direct object.

Etymology 6[edit]

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

gbè

 1. to be next or adjacent to something, to be a successor to something (literally next in line)
  ọmọ yìí jókòó gbèThe child sat next to me
Usage notes[edit]
 • gbe when followed by a direct object.

Etymology 7[edit]

Pronunciation[edit]

Particle[edit]

gbé

 1. (syntatic marker)
  Ibẹ̀ la gbé ń ṣeré wa.There is where we play our games.
  Ṣáínà ni wọ́n gbé ṣe é.China is where it's made.
  Níbo lo gbé rà á?Where did you buy it?