Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Etymology[edit]

Phono-semantic compound (形聲):  (water) + 

Han character[edit]

(radical 85 +17, 20 strokes, cangjie input 水日弓田 (EANW), four-corner 37120)

 1. overflowing
 2. waves, ripples

References[edit]

 • KangXi: page 661, character 29
 • Dai Kanwa Jiten: character 18722
 • Dae Jaweon: page 1071, character 10
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1790, character 9
 • Unihan data for U+703E

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(simplified , Yale laan4)


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(ran>nan) (hangeul [[>]], revised ran>nan, McCune-Reischauer ran>nan, Yale lan>nan)


Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(simplified , Pinyin lán (lan2), Wade-Giles lan2)


Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(lan)

Readings[edit]

 • Nôm: lan, tràn

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999