στέφω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Indo-European *stegʷʰ-. [1]

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

στέφω (stéphō)

 1. I put around
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 18.205:
   ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα θεάων χρύσεον
   amphì dé hoi kephalêi néphos éstephe dîa theáōn khrúseon
   and around his head the fair goddess set thick a golden cloud
  • 467 BCE, Aeschylus, Seven Against Thebes 50:
   μνημεῖά... πρὸς ἅρμ᾽ Ἀδράστου χερσὶν ἔστεφον
   mnēmeîá... pròs hárm᾽ Adrástou khersìn éstephon
   they hung remembrances of themselves around Andrastus' chariot
 2. I encircle, crown, wreath, garland
  • 750 BCE – 650 BCE, Hesiod, Works and Days 75:
   Ὧραι καλλίκομοι στέφον ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν
   Hôrai kallíkomoi stéphon ánthesin eiarinoîsin
   the rich-haired Hours crowned [her] with spring flowers
  • 405 BCE, Euripides, The Bacchae 313:
   τὸν θεὸν δ᾽ ἐς γῆν δέχου καὶ σπένδε καὶ βάκχευε καὶ στέφου κάρα.
   tòn theòn d᾽ es gên dékhou kaì spénde kaì bákkheue kaì stéphou kára.
   Receive the god into your land, pour libations to him, celebrate the Bacchic rites, and garland your head.
  1. I honour with libations
   • 442 BCE, Sophocles, Antigone 431:
    χοαῖσι τρισπόνδοισι τὸν νέκυν στέφει
    khoaîsi trispóndoisi tòn nékun stéphei
    she honoured the dead with thrice-poured libations

Inflection[edit]

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

References[edit]

 1. ^ Beekes, Robert S. P. (2010) Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, page 1403

Further reading[edit]