στέφω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Indo-European *stegʷʰ-. [1]

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

στέφω (stéphō)

 1. I put around
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 18.205
   ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα θεάων χρύσεον
   amphì dé hoi kephalêi néphos éstephe dîa theáōn khrúseon
   and around his head the fair goddess set thick a golden cloud
  • 467 BCE, Aeschylus, Seven Against Thebes 50
   μνημεῖά... πρὸς ἅρμ᾽ Ἀδράστου χερσὶν ἔστεφον
   mnēmeîá... pròs hárm᾽ Adrástou khersìn éstephon
   they hung remembrances of themselves around Andrastus' chariot
 2. I encircle, crown, wreath, garland
  • 750 BCE – 650 BCE, Hesiod, Works and Days 75
   Ὧραι καλλίκομοι στέφον ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν
   Hôrai kallíkomoi stéphon ánthesin eiarinoîsin
   the rich-haired Hours crowned [her] with spring flowers
  • 405 BCE, Euripides, The Bacchae 313
   τὸν θεὸν δ᾽ ἐς γῆν δέχου καὶ σπένδε καὶ βάκχευε καὶ στέφου κάρα.
   tòn theòn d᾽ es gên dékhou kaì spénde kaì bákkheue kaì stéphou kára.
   Receive the god into your land, pour libations to him, celebrate the Bacchic rites, and garland your head.
  1. I honour with libations
   • 442 BCE, Sophocles, Antigone 431
    χοαῖσι τρισπόνδοισι τὸν νέκυν στέφει
    khoaîsi trispóndoisi tòn nékun stéphei
    she honoured the dead with thrice-poured libations

Inflection[edit]

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

References[edit]

 1. ^ Beekes, Robert S. P. (2010) Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, page 1403

Further reading[edit]