στέφω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Indo-European *stegʷʰ-. [1]

Pronunciation[edit]

 
 • (5th BCE Attic) IPA(key): /sté.pʰɔː/
 • (1st CE Egyptian) IPA(key): /ˈstɛ.pʰo/
 • (4th CE Koine) IPA(key): /ˈste.ɸo/
 • (10th CE Byzantine) IPA(key): /ˈste.fo/
 • (15th CE Constantinopolitan) IPA(key): /ˈste.fo/
 • Verb[edit]

  στέφω (stéphō)

  1. I put around
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 18.205
    ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα θεάων χρύσεον
    amphì dé hoi kephalêi néphos éstephe dîa theáōn khrúseon
    and around his head the fair goddess set thick a golden cloud
   • 467 BCE, Aeschylus, Seven Against Thebes 50
    μνημεῖά... πρὸς ἅρμ᾽ Ἀδράστου χερσὶν ἔστεφον
    mnēmeîá... pròs hárm᾽ Adrástou khersìn éstephon
    they hung remembrances of themselves around Andrastus' chariot
  2. I encircle, crown, wreath, garland
   • 750 BCE – 650 BCE, Hesiod, Works and Days 75
    Ὧραι καλλίκομοι στέφον ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν
    Hôrai kallíkomoi stéphon ánthesin eiarinoîsin
    the rich-haired Hours crowned [her] with spring flowers
   • 405 BCE, Euripides, The Bacchae 313
    τὸν θεὸν δ᾽ ἐς γῆν δέχου καὶ σπένδε καὶ βάκχευε καὶ στέφου κάρα.
    tòn theòn d᾽ es gên dékhou kaì spénde kaì bákkheue kaì stéphou kára.
    Receive the god into your land, pour libations to him, celebrate the Bacchic rites, and garland your head.
   1. I honour with libations
    • 442 BCE, Sophocles, Antigone 431
     χοαῖσι τρισπόνδοισι τὸν νέκυν στέφει
     khoaîsi trispóndoisi tòn nékun stéphei
     she honoured the dead with thrice-poured libations

  Inflection[edit]

  Synonyms[edit]

  Derived terms[edit]

  References[edit]

  1. ^ Beekes, Robert S. P. (2010) Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, page 1403

  Further reading[edit]