ฐาน

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Pali[edit]

Alternative forms[edit]

Noun[edit]

ฐาน n

 1. Thai script form of ṭhāna (“place”)
  • 2005, บุญคิด วัชรศาสตร์, ภาษาเมืองล้านนา [The Language of Mueang Lanna] (in Thai), Chiang Mai: Tharatong Print Shop, →ISBN, page 189:
   (๗) วนฺทามิ เจติยํ สพฺพํ สพฺพฏฺฐาเนสุ ปติฏฺฐิตา สรีรธาตุ มหาโพธิํ พุทฺธรูปํ สกลํ สทา นาคโลเก เทวโลเก พฺรหฺมโลเก ชมฺพูทีเป ลงฺกาทีเป สรีรธาตุโย เกสาธาตุโย อรหนฺตธาตุโย เจติยํ คนฺธกุฏิํ จตุราสีติสหสฺเส ธมฺมกฺขนฺเธ สพฺเพสํ ปาตเจติยํ อหํ วนฺทามิ สพฺพโส
   (7) vandāmi cetiyaṃ sabbaṃ sabbaṭṭhānesu patiṭṭhitā sarīradhātu mahābodhiṃ buddharūpaṃ sakalaṃ sadā nāgaloke devaloke brahmaloke jambūdīpe laṅkādīpe sarīradhātuyo kesādhātuyo arahantadhātuyo cetiyaṃ gandhakuṭiṃ caturāsītisahasse dhammakkhandhe sabbesaṃ pādacetiyaṃ ahaṃ vandāmi sabbaso
   I always pay homage to every shrine that may stand in any place, the bodily relics, the Bo-tree and all images of the Buddha in the Naga realm, the Deva realm, the Brahma realm, India, and Sri Lanka; I pay homage in every way to the bodily relics, the hair relics, the relics of the arahats, the shrine, the room occupied by the Buddha, the eighty four thousand suttas and all the sacred footprints.
  • 2005, บุญคิด วัชรศาสตร์, ภาษาเมืองล้านนา [The Language of Mueang Lanna] (in Thai), Chiang Mai: Tharatong Print Shop, →ISBN, page 192:
   (๒) สุณนฺตุ โภนฺโต เย เทวา อสฺมิํ ฐาเน อาทิคตา* ทีฆายุกา สทา โหนฺตุ.
   (๓) สพฺพสตฺตานํ สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ.
   (2) suṇantu bhonto ye devā asmiṃ ṭhāne ādigatā* dīghāyukā sadā hontu, sabbasattānaṃ sukhī attānaṃ pariharantu.
   * Translated as though adhigatā
   Listen, Lords! May the devas who stay at this place always be long-lived, and live happily for themselves and for the benefit of all beings.

Declension[edit]


Thai[edit]

Etymology[edit]

Borrowed from Pali ṭhāna (base).

Pronunciation[edit]

Orthographicฐาน
ʈʰ ā n
Phonemicถาน
tʰ ā n
RomanizationPaiboontǎan
Royal Institutethan
(standard) IPA(key)/tʰaːn˩˩˦/
Homophonesถาน

Noun[edit]

ฐาน (tǎan)

 1. base, location.
 2. support, holder.
 3. position, rank.
 4. evidence.
 5. level of social liveliness.
 6. (geometry) base of a geometric shape
 7. (mathematics) base of exponentiation or logarithm
 8. (mathematics) base of a numeral system
 9. (statistics, marketing) basis, elementary level

Conjunction[edit]

ฐาน (tǎan)

 1. because.