โองการ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Thai[edit]

Etymology[edit]

From Old Khmer ឱង្ការ (oṅkāra), ឱង្គការ (oṅgakāra), ឩង្ការ (ūṅkāra, royal command); ultimately from Sanskrit ओङ्कार (oṅkāra), ओंकार (oṃkāra, the sacred syllable/exclamation Om). Cognate with Modern Khmer ឱង្ការ (ʼaôngkar).

Pronunciation[edit]

Orthographicโองการ
o ɒ ŋ k ā r
Phonemic
โอง-กาน
o ɒ ŋ – k ā n
RomanizationPaiboonoong-gaan
Royal Instituteong-kan
(standard) IPA(key)/ʔoːŋ˧.kaːn˧/(R)

Noun[edit]

โองการ (oong-gaan)

 1. (archaic) (พระ~, วร~) sacred word, declaration, or pronouncement.
 2. (archaic, of a god or royal person) (เทว~, พระ~, พระบรมราช~, พระราช~, ราช~, วร~) word; utterance; speech; statement.
 3. (of a god or royal person) (เทว~, พระ~, พระบรมราช~, พระราช~, ราช~, วร~) command; order.
  • 1858, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “๑๓๒ ประกาศให้เลือกพระราชครูลูกขุน พระมหาราชครูปโรหิต พระมหาราชครูมหิธร คัดจากหมายรับสั่ง เดือน ๘ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก”, in ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ ภาค ๔ ประกาศปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๐๑[1], Bangkok: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, published 1923, retrieved 2019-07-13:
   ด้วยเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี...เปนประธานาธิบดีในกรมวังรับพระบรมราชโองการ...
   dûai jâao-prá-yaa tam-maa-tí-gɔɔ-rá-naa-típ-bɔɔ-dii ... bpen bprà-taa-naa-típ-bɔɔ-dii nai grom-má wang ráp prá-bɔɔ-rom-má-râat-chá oong-gaan ...
   Whereas Chaophraya Thammathikoranathipbodi...[who] is the chief executive of the Department of Palace [Affairs], [has] received a royal decree [that]...
 4. (archaic) (พระ~, พระบรมราช~, พระราช~) used as a title for or term of address to a god or royal person.

Usage notes[edit]

 • In modern usage, the term is only applicable to male gods or royal persons. As for female gods or royal persons, เสาวนีย์ (sǎo-wá-nii) is used.