Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+4C3C, 䰼
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C3C

[U+4C3B]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+4C3D]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 195, +4, 15 strokes, cangjie input 弓火人戈弓 (NFOIN), composition)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (15) (26) (15)
Final () (139) (139) (159)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III III I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡ziɪm/ /ɕiɪmX/ /d͡zʌmX/
Pan
Wuyun
/d͡zim/ /ɕimX/ /d͡zəmX/
Shao
Rongfen
/d͡zjem/ /ɕjemX/ /d͡zɒmX/
Edwin
Pulleyblank
/d͡zim/ /ɕimX/ /d͡zəmX/
Li
Rong
/d͡ziəm/ /ɕiəmX/ /d͡zᴀmX/
Wang
Li
/d͡zĭĕm/ /ɕĭĕmX/ /d͡zɒmX/
Bernard
Karlgren
/d͡zʱi̯əm/ /ɕi̯əmX/ /d͡zʱămX/
Expected
Mandarin
Reflex
qín shěn zàn

Definitions[edit]

  1. a condiment made from minced, salted fish
  2. preserved fish; salted fish; fish cured in distiller's grains
  3. a fish