Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 60 +12, 15 strokes, cangjie input 竹人火月大 (HOFBK), four-corner 28240)

References[edit]


Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(Pinyin biè (bie4), jiāo (jiao1), jiǎo (jiao3), yāo (yao1), yáo (yao2), Wade-Giles pieh4, chiao1, chiao3, yao1, yao2)