Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+7AA1, 窡
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AA1

[U+7AA0]
CJK Unified Ideographs
[U+7AA2]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 116, +8, 13 strokes, cangjie input 十金水水水 (JCEEE), composition)

References[edit]

  • KangXi: page 866, character 39
  • Dai Kanwa Jiten: character 25558
  • Dae Jaweon: page 1295, character 2
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2734, character 15
  • Unihan data for U+7AA1

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*tɯːds, *tjod
*sʰrɯʔ
*tods, *tod
*tods, *tod
*tods, *tod
*tods, *djods, *tod, *tʰjod, *djodd
*tods, *tod
*tods, *toːd, *tod
*tods, *rtoːd
*tods, *tod
*tul, *rtoːd
*rtoːd, *rtoːd
*rtoːd, *rtoːd, *toːd
*toːd, *tod
*toːd, *tod
*toːd
*toːd, *sʰlod
*tod
*tod, *ktod
*tod
*tʰjod
*tud

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (9) (9)
Final () (76) (72)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Closed Closed
Division () II II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠuɛt̚/ /ʈˠuat̚/
Pan
Wuyun
/ʈʷᵚæt̚/ /ʈʷᵚat̚/
Shao
Rongfen
/ȶuæt̚/ /ȶuɐt̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʈwəɨt̚/ /ʈwaɨt̚/
Li
Rong
/ȶuɛt̚/ /ȶuat̚/
Wang
Li
/ȶwæt̚/ /ȶwat̚/
Bernard
Karlgren
/ȶwat̚/ /ȶwăt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zhua zhua
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 17788 17792
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*rtoːd/ /*rtoːd/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.