Category:Catalan prepositions

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Newest pages ordered by last category link update
 1. pel compte de
 2. ab
 3. fa
 4. de
 5. des
 6. entremig de
 7. no contrastant
 8. avinent de
 9. en
 10. a guisa de
Oldest pages ordered by last edit
 1. després de
 2. enfront de
 3. al costat de
 4. a causa de
 5. enmig de
 6. ran de
 7. arreu de
 8. per mitjà de
 9. en funció de
 10. a guisa de

Fundamental » All languages » Catalan » Lemmas » Prepositions

Catalan adpositions that are placed before their objects.