՛

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
Character ՛
Unicode name ARMENIAN EMPHASIS MARK
Code point U+055B
Entity number ՛
Unicode block Armenian
՚ [U+055A] [U+055C] ՜

Armenian[edit]

Punctuation mark[edit]

՛

 1. Armenian emphasis mark, called շեշտ ‎(šešt) in Armenian. Is put over the stressed vowel:
  1. in vocative words
   Վահա՛գ, դու աշխարհի ամենասեքսուալ հայն ես:Vahag, you’re the sexiest Armenian in the world.
   Ի՞նչ եք անում, տիկի՛ն:What are you doing, ma'am?
  2. in imperative verbs
   Խաղա՛ հետս:Play with me!
   Ի՞նչ ես տանը նստել: Գնա՛, մի բան արա՛:Why are you sitting here? Go, do something!
   Մի՛ կեր:Don’t eat!
  3. in vocative or onomatopoeic interjections
   Տո՛, եկե՜ք, եկե՜ք, կացին ախպերը կատաղել է, ոտս կծեց:
   Չլո՛մփ, չլո՛մփ, — լսվում էին Պիտաչոկի քայլերը ճահճուտում:
  4. in double conjunctions (but not always)
   Ես ուզում եմ ուտել և՛ խնձորը, և՛ տանձը:I want to eat both the apple and the pear.
   Ես չեմ ուզում ուտել ո՛չ խնձորը, ո՛չ տանձը:I want to eat neither the apple nor the pear.
  5. in words carrying logical emphasis, that is, emphasis required by the sense of the passage
   Օ՛, գարնա՜ն ամիս, ապրելո՛ւ ապրիլ…

See also[edit]

References[edit]