புகல்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Pronunciation[edit]

Etymology 1[edit]

(This etymology is missing or incomplete. Please add to it, or discuss it at the Etymology scriptorium.)

Verb[edit]

புகல் (pukal)

 1. (transitive) to say, declare, state
  Synonym: சொல் (col)
 2. to desire
  Synonym: விரும்பு (virumpu)
 3. to learn
  Synonym: கல் (kal)
 4. (intransitive) to sound
  Synonym: ஒலி (oli)
 5. to rejoice
  Synonym: மகிழ் (makiḻ)
Conjugation[edit]

Noun[edit]

புகல் (pukal)

 1. word
  Synonym: சொல் (col)
 2. desire
  Synonym: விருப்பம் (viruppam)
 3. rejoicing
  Synonym: கொண்டாடுகை (koṇṭāṭukai)
 4. mode of singing
 5. victory
  Synonym: வெற்றி (veṟṟi)
 6. fame, renown
  Synonym: புகழ் (pukaḻ)
Declension[edit]
Declension of புகல் (pukal)
Singular Plural
Nominative புகல்
pukal
புகல்கள்
pukalkaḷ
Vocative புகலே
pukalē
புகல்களே
pukalkaḷē
Accusative புகலை
pukalai
புகல்களை
pukalkaḷai
Dative புகலுக்கு
pukalukku
புகல்களுக்கு
pukalkaḷukku
Genitive புகலுடைய
pukaluṭaiya
புகல்களுடைய
pukalkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative புகல்
pukal
புகல்கள்
pukalkaḷ
Vocative புகலே
pukalē
புகல்களே
pukalkaḷē
Accusative புகலை
pukalai
புகல்களை
pukalkaḷai
Dative புகலுக்கு
pukalukku
புகல்களுக்கு
pukalkaḷukku
Benefactive புகலுக்காக
pukalukkāka
புகல்களுக்காக
pukalkaḷukkāka
Genitive 1 புகலுடைய
pukaluṭaiya
புகல்களுடைய
pukalkaḷuṭaiya
Genitive 2 புகலின்
pukaliṉ
புகல்களின்
pukalkaḷiṉ
Locative 1 புகலில்
pukalil
புகல்களில்
pukalkaḷil
Locative 2 புகலிடம்
pukaliṭam
புகல்களிடம்
pukalkaḷiṭam
Sociative 1 புகலோடு
pukalōṭu
புகல்களோடு
pukalkaḷōṭu
Sociative 2 புகலுடன்
pukaluṭaṉ
புகல்களுடன்
pukalkaḷuṭaṉ
Instrumental புகலால்
pukalāl
புகல்களால்
pukalkaḷāl
Ablative புகலிலிருந்து
pukaliliruntu
புகல்களிலிருந்து
pukalkaḷiliruntu


Etymology 2[edit]

From புகு (puku).

Noun[edit]

புகல் (pukal)

 1. entering, going in
  Synonym: புகுகை (pukukai)
 2. residence, dwelling
  Synonym: இருப்பிடம் (iruppiṭam)
 3. assistance, help
  Synonym: துணை (tuṇai)
 4. support, prop
  Synonym: பற்றுக்கோடு (paṟṟukkōṭu)
 5. refuge, asylum
  Synonym: சரண் (caraṇ)
 6. body
  Synonym: உடம்பு (uṭampu)
 7. receptacle for storing grain
  Synonym: தானியக்குதிர் (tāṉiyakkutir)
 8. means
  Synonym: உபாயம் (upāyam)
 9. excuse
  Synonym: போக்கு (pōkku)

References[edit]

 • University of Madras (1924–1936), “புகல்”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press