Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+64CC, 擌
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64CC

[U+64CB]
CJK Unified Ideographs
[U+64CD]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 64 +13, 16 strokes, cangjie input 手竹大人 (QHKO), composition)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]

  • KangXi: page 458, character 12
  • Dai Kanwa Jiten: character 12803
  • Dae Jaweon: page 807, character 3
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1970, character 7
  • Unihan data for U+64CC

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔsreːɡs, *ʔsreːɡ
*ʔseɡs, *ʔseɡ
*sʰeɡs, *sʰeɡ
*sʰeːɡs, *raːds
*sʰeɡs
*sʰeɡs
*zeɡs
*zraːd, *zreːɡ
*ʔsraːɡ, *ʔsreːɡ, *zreːɡ
*sreːɡ, *sʰloːɡ, *sloːɡ, *l̥ʰoɡ
*sreːɡ, *sroɡs, *sroɡs
*ʔsreːɡ
*ʔsreːɡ
*ʔsreːɡ, *sʰreːɡ, *sʰeɡ
*ʔsreːɡ
*ʔsreːɡ
*sʰreːɡ
*sʰreːɡ
*sʰreːɡ
*sʰreːɡ, *kreːb, *keːb
*sʰreːɡ, *sreːɡ
*zreːɡ
鰿 *zreːɡ, *ʔseɡ
*sreːɡ
*ʔseɡ
*ʔseɡ
*sʰeɡ
*sʰeɡ
*ʔseːɡ
*ʔseːɡ
*ʔseːɡ

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (21)
Final () (119)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʃˠɛk̚/
Pan
Wuyun
/ʃᵚæk̚/
Shao
Rongfen
/ʃɐk̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʂəɨjk̚/
Li
Rong
/ʃɛk̚/
Wang
Li
/ʃæk̚/
Bernard
Karlgren
/ʂæk̚/
Expected
Mandarin
Reflex
she
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 1772
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sreːɡ/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]