Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+7654, 癔
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7654

[U+7653]
CJK Unified Ideographs
[U+7655]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 104, +13, 18 strokes, cangjie input 大卜廿心 (KYTP), composition)

References[edit]

  • KangXi: page 781, character 19
  • Dai Kanwa Jiten: character 22548
  • Dae Jaweon: page 1191, character 2
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2700, character 15
  • Unihan data for U+7654

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*qrɯːɡs, *qɯ
*qɯ, *qɯʔ, *qɯl
*qɯʔ, *qɯɡ
*qɯɡs
*qɯɡs
*qɯɡ
*qɯɡ
*qɯɡ
*qɯɡ
*qɯɡ
*qɯɡ
*qɯɡ
*qɯɡ

Phono-semantic compound (形聲, OC *qɯɡ): semantic  (disease) + phonetic  (OC *qɯɡs)

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (34)
Final () (134)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔɨk̚/
Pan
Wuyun
/ʔɨk̚/
Shao
Rongfen
/ʔiek̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʔik̚/
Li
Rong
/ʔiək̚/
Wang
Li
/ĭək̚/
Bernard
Karlgren
/ʔi̯ək̚/
Expected
Mandarin
Reflex
yi
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 15164
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qɯɡ/

Definitions[edit]

  1. Only used in 癔病 (yìbìng) and 癔症 (yìzhèng).

Compounds[edit]