từ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Vietnamese[edit]

Pronunciation[edit]

Etymology 1[edit]

Non-Sino-Vietnamese reading of Chinese (from, since, SV: tự). Doublet of tự.

Conjunction[edit]

từ

 1. from, since
 2. at, in (a time; indicating that the result of the action continues to the present)
  • 2009, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín, Đoàn Đức Thành, Từ kinh đô đến thủ đô - dặm dài đất nước theo năm tháng, Kim Đồng publishing house, page 211:
   Bảo tàng Hà Nội thực tế đã được quyết định thành lập từ năm 1982, hiện tạm đạt tại phố Hàm Long.
   The Museum of Hanoi was actually officially founded in 1982, temporarily in Hàm Long street.

Etymology 2[edit]

Sino-Vietnamese word from (word). Doublet of tờ.

Noun[edit]

từ

 1. word
Synonyms[edit]
Derived terms[edit]

Etymology 3[edit]

Sino-Vietnamese word from (ancestral temple).

Noun[edit]

từ

 1. temple guard

Etymology 4[edit]

Sino-Vietnamese word from (ci poetry; to give up, to renounce).

Noun[edit]

từ

 1. ci (poetry)

Verb[edit]

từ

 1. to renounce, to disown

Derived terms[edit]

Derived terms