Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: and 𠷸

Translingual[edit]

Stroke order
喜-bw.png

Etymology[edit]

Ideogrammic compound (會意):  +  (mouth)

Han character[edit]

(radical 30 +9, 12 strokes, cangjie input 土口廿口 (GRTR), four-corner 40601, composition)

 1. like, love, enjoy
 2. joyful thing

Derived terms[edit]

Descendants[edit]

References[edit]

 • KangXi: page 199, character 5
 • Dai Kanwa Jiten: character 3957
 • Dae Jaweon: page 420, character 29
 • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 649, character 2
 • Unihan data for U+559C

See also[edit]


Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(Jyutping hei2, Yale hei2)


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(grade 4 “Kyōiku” kanji)

 1. rejoice

Readings[edit]

Compounds[edit]

See also[edit]

 • (non-standard variant for this character)

Proper noun[edit]

(hiragana よし, romaji Yoshi)

 1. A male given name

Korean[edit]

Hanja[edit]

(hui) (hangeul , revised hui, McCune-Reischauer hŭi)


Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(Pinyin (xi3), Wade-Giles hsi3)

Compounds[edit]

See also[edit]


Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(nhất, nhắt, nhật, nhứt, chí, chiêu, chinh, tân)

Readings[edit]

See also[edit]

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm, NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999