Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Stroke order
洲-bw.png

Han character[edit]

(radical 85 +6, 9 strokes, cangjie input 水戈中中 (EILL), four-corner 32100, composition)

 1. continent
 2. island
 3. islet

References[edit]

 • KangXi: page 622, character 9
 • Dai Kanwa Jiten: character 17413
 • Dae Jaweon: page 1018, character 7
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1616, character 6
 • Unihan data for U+6D32

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(Jyutping zau1, Yale jau1)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(“Jinmeiyō” kanji used for names)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

Compounds[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(ju) (hangeul , revised ju, McCune-Reischauer chu, Yale cwu)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(Pinyin zhōu (zhou1), Wade-Giles chou1)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Middle Chinese[edit]

Han character[edit]

(ćǝw, *jiou)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(châu, chao)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

 • Nôm: chao, châu

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville