σχίζω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Hellenic *skʰídyō, from Proto-Indo-European *skeyd-.

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

σχῐ́ζω (skhízō)

 1. I split, cleave
  • 750 BCE – 650 BCE, Hesiod, The Shield of Heracles 428:
   ὅς τε μάλ᾽ ἐνδυκέως ῥινὸν κρατεροῖς ὀνύχεσσι σχίσσας
   hós te mál᾽ endukéōs rhinòn krateroîs onúkhessi skhíssas
   very eagerly ripping the hide with his strong claws
  • 7th-6th centuries BC, Homeric Hymn to Hermes 128:
   καὶ ἔσχισε δώδεκα μοίρας κληροπαλεῖς
   kaì éskhise dṓdeka moíras klēropaleîs
   and cut them into twelve portions distributed by lot
  1. I part, separate, divide
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 2.17:
    ὁ γὰρ δὴ Νεῖλος [] ῥέει μέσην Αἴγυπτον σχίζων ἐς θάλασσαν.
    ho gàr dḕ Neîlos [] rhéei mésēn Aígupton skhízōn es thálassan.
    For the Nile [] divides Egypt in two parts as it flows to the sea.
   • 360 BCE, Plato, The Sophist 264d:
    πάλιν τοίνυν ἐπιχειρῶμεν, σχίζοντες διχῇ τὸ προτεθὲν γένος
    pálin toínun epikheirômen, skhízontes dikhêi tò protethèn génos
    Then let us try again; dividing in two the proposed class
  2. I curdle milk
 2. (figuratively)
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 7.219:
   ἐνθαῦτα ἐβουλεύοντο οἱ Ἕλληνες, καί σφεων ἐσχίζοντο αἱ γνῶμαι:
   enthaûta ebouleúonto hoi Héllēnes, kaí spheōn eskhízonto hai gnômai:
   The Hellenes then took counsel, but their opinions were divided.

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]


Greek[edit]

Etymology[edit]

From Ancient Greek σχίζω (skhízō).

Verb[edit]

σχίζω (schízo) (simple past έσχισα, έσκισα, passive σχίζομαι)

 1. Alternative form of σκίζω (skízo)

Conjugation[edit]