σχίζω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Hellenic *skʰídyō, from Proto-Indo-European *skeyd-.

Pronunciation[edit]

 
 • (5th BCE Attic) IPA(key): /skʰíz.dɔː/
 • (1st CE Egyptian) IPA(key): /ˈskʰi.zo/
 • (4th CE Koine) IPA(key): /ˈsxi.zo/
 • (10th CE Byzantine) IPA(key): /ˈsçi.zo/
 • (15th CE Constantinopolitan) IPA(key): /ˈsçi.zo/
 • Verb[edit]

  σχῐ́ζω (skhízō)

  1. I split, cleave
   • 750 BCE – 650 BCE, Hesiod, The Shield of Heracles 428
    ὅς τε μάλ᾽ ἐνδυκέως ῥινὸν κρατεροῖς ὀνύχεσσι σχίσσας
    hós te mál᾽ endukéōs rhinòn krateroîs onúkhessi skhíssas
    very eagerly ripping the hide with his strong claws
   • 7th-6th centuries BC, Homeric Hymn to Hermes 128
    καὶ ἔσχισε δώδεκα μοίρας κληροπαλεῖς
    kaì éskhise dṓdeka moíras klēropaleîs
    and cut them into twelve portions distributed by lot
   1. I part, separate, divide
    • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 2.17
     ὁ γὰρ δὴ Νεῖλος [] ῥέει μέσην Αἴγυπτον σχίζων ἐς θάλασσαν.
     ho gàr dḕ Neîlos [] rhéei mésēn Aígupton skhízōn es thálassan.
     For the Nile [] divides Egypt in two parts as it flows to the sea.
    • 360 BCE, Plato, The Sophist 264d
     πάλιν τοίνυν ἐπιχειρῶμεν, σχίζοντες διχῇ τὸ προτεθὲν γένος
     pálin toínun epikheirômen, skhízontes dikhêi tò protethèn génos
     Then let us try again; dividing in two the proposed class
   2. I curdle milk
  2. (figuratively)
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 7.219
    ἐνθαῦτα ἐβουλεύοντο οἱ Ἕλληνες, καί σφεων ἐσχίζοντο αἱ γνῶμαι:
    enthaûta ebouleúonto hoi Héllēnes, kaí spheōn eskhízonto hai gnômai:
    The Hellenes then took counsel, but their opinions were divided.

  Inflection[edit]

  Derived terms[edit]

  Related terms[edit]

  References[edit]


  Greek[edit]

  Etymology[edit]

  From Ancient Greek σχίζω (skhízō).

  Verb[edit]

  σχίζω (schízo) (simple past έσχισα, έσκισα, passive σχίζομαι)

  1. Alternative form of σκίζω (skízo)

  Conjugation[edit]