Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+6EB9, 溹
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EB9

[U+6EB8]
CJK Unified Ideographs
[U+6EBA]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 85 +10, 13 strokes, cangjie input 水十月火 (EJBF), four-corner 34193, composition)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (16) (21) (21)
Final () (103) (115) (119)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I III II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/sɑk̚/ /ʃˠiæk̚/ /ʃˠɛk̚/
Pan
Wuyun
/sɑk̚/ /ʃᵚiak̚/ /ʃᵚæk̚/
Shao
Rongfen
/sɑk̚/ /ʃiak̚/ /ʃɐk̚/
Edwin
Pulleyblank
/sak̚/ /ʂiajk̚/ /ʂəɨjk̚/
Li
Rong
/sɑk̚/ /ʃiɐk̚/ /ʃɛk̚/
Wang
Li
/sɑk̚/ /ʃĭɐk̚/ /ʃæk̚/
Bernard
Karlgren
/sɑk̚/ /ʂiɐk̚/ /ʂæk̚/
Expected
Mandarin
Reflex
suo shi she
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 12192 12194 12196
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
𡩡
Old
Chinese
/*slaːɡ/ /*sraːɡ/ /*sreːɡ/
Notes

Definitions[edit]

  1. ancient name of Suohe River in Henan province