Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+919F, 醟
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-919F

[U+919E]
CJK Unified Ideographs
[U+91A0]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 164, +10, 17 strokes, cangjie input 火火月一田 (FFBMW), four-corner 99601, composition𤇾)

References[edit]

  • KangXi: page 1286, character 17
  • Dai Kanwa Jiten: character 39976
  • Dae Jaweon: page 1786, character 17
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3594, character 5
  • Unihan data for U+919F

Chinese[edit]

trad.
simp.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*qreːŋ
*qreːŋ
*qreːŋ, *qreːŋs, *qʷeŋ
*qreːŋ, *qʷeŋ, *ɢʷeːŋ
*pqʰʷeːŋ
*qʰʷreːŋ, *qʷreːŋ, *ɢʷeŋ
*qʷraːŋʔ
*ɢʷreːŋ, *ɢʷreŋ
*ɢʷreːŋ
*ɢʷreŋ
*ɢʷreŋ, *qʷeːŋs
*ɢʷreŋ
*ɢʷreŋ, *ɢʷreŋs
*ɢʷreŋs, *qʰʷeŋs
*kʰʷeŋʔ, *kʰʷeːŋʔ
*ɡʷeŋ
*ɡʷeŋ
*qʷeŋ
*ɢʷeŋ
*ɢʷeŋ, *qʷeːŋs
*ɢʷeŋ
*ɢʷeŋ
*ɡʷeːŋ
*ɡʷeːŋ
*ɡʷeːŋ
*qʷeːŋʔ
*qʷeːŋs

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (35) (32)
Final () (112) (122)
Tone (調) Departing (H) Departing (H)
Openness (開合) Closed Closed
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦˠwiæŋH/ /hwiᴇŋH/
Pan
Wuyun
/ɦʷᵚiaŋH/ /hʷiɛŋH/
Shao
Rongfen
/ɣiuaŋH/ /xiuæŋH/
Edwin
Pulleyblank
/ɦwiajŋH/ /hwiajŋH/
Li
Rong
/ɣiuɐŋH/ /xiuɛŋH/
Wang
Li
/ɣĭwɐŋH/ /xĭwɛŋH/
Bernard
Karlgren
/i̯wɐŋH/ /xi̯wɛŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
yòng xiòng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 15371 15375
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɢʷreŋs/ /*qʰʷeŋs/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.