Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+9B82, 鮂
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B82

[U+9B81]
CJK Unified Ideographs
[U+9B83]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 195, +5, 16 strokes, cangjie input 弓火田人 (NFWO), four-corner 26300, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1467, character 16
  • Dai Kanwa Jiten: character 46043
  • Dae Jaweon: page 2000, character 28
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4681, character 11
  • Unihan data for U+9B82

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔslu, *lju
*lju
*lju
*lju

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (13) (17)
Final () (136) (136)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡sɨu/ /zɨu/
Pan
Wuyun
/t͡siu/ /ziu/
Shao
Rongfen
/t͡siəu/ /ziəu/
Edwin
Pulleyblank
/t͡suw/ /zuw/
Li
Rong
/t͡siu/ /ziu/
Wang
Li
/t͡sĭəu/ /zĭəu/
Bernard
Karlgren
/t͡si̯ə̯u/ /zi̯ə̯u/
Expected
Mandarin
Reflex
jiū xiú
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 10553 10557
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ʔslu/ /*lju/
Notes

Definitions[edit]

  1. white sharpbelly fish
  2. cuttlefish