Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:
U+9F55, 齕
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F55

[U+9F54]
CJK Unified Ideographs
[U+9F56]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 211 +3, 18 strokes, cangjie input 卜山人弓 (YUON), four-corner 28717, composition)

 1. gnaw, bite, nibble

References[edit]

 • KangXi: page 1532, character 18
 • Dai Kanwa Jiten: character 48590
 • Dae Jaweon: page 2070, character 12
 • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4789, character 9
 • Unihan data for U+9F55

Chinese[edit]

trad.
simp.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰɯds, *kʰɯd
*kʰɯds
*ɡɯːd, *ɡuːd
*ɡɯːd, *ɡuːd
*ɡɯːd
*ŋrɯd, *ŋɯd
*kɯd
*kɯd
*kɯd, *kuːd, *ɡuːd
*ŋɯd
*ŋɯd
*ŋɯd, *hŋɯd
*hŋɯd
*hŋɯd
*hŋɯd
*hŋɯd
*kʰuːd
*ɡuːd

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (33) (33)
Final () (54) (87)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () I IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦət̚/ /ɦet̚/
Pan
Wuyun
/ɦət̚/ /ɦet̚/
Shao
Rongfen
/ɣət̚/ /ɣɛt̚/
Edwin
Pulleyblank
/ɦət̚/ /ɦɛt̚/
Li
Rong
/ɣət̚/ /ɣet̚/
Wang
Li
/ɣət̚/ /ɣiet̚/
Bernard
Karlgren
/ɣət̚/ /ɣiet̚/
Expected
Mandarin
Reflex
xié
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 10075 10097
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡɯːd/ /*ɡuːd/

Definitions[edit]

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Compounds[edit]

References[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. gnaw
 2. bite
 3. nibble

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(heul) (hangeul , revised heul, McCune-Reischauer hŭl, Yale hul)

 1. bite, gnaw
 2. chew