-γενής

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Indo-European *ǵenh₁- (to beget or give birth to). See γένος (génos, offspring), γίγνομαι (gígnomai, I am born).

Pronunciation[edit]

 

Suffix[edit]

-γενής (-genḗsm or f (neuter -γενές); third declension

 1. (forming adjectives) born in a certain place or condition
  ἔνδον (éndon) + ‎-γενής (-genḗs) → ‎ἐνδογενής (endogenḗs)
  οἶκος (oîkos) + ‎-γενής (-genḗs) → ‎οἰκογενής (oikogenḗs)
 2. (forming adjectives) of a kind
  ἕτερος (héteros) + ‎-γενής (-genḗs) → ‎ἑτερογενής (heterogenḗs)
  ὁμός (homós) + ‎-γενής (-genḗs) → ‎ὁμογενής (homogenḗs)

Inflection[edit]

Derived terms[edit]


Descendants[edit]Greek[edit]

Etymology[edit]

From Ancient Greek -γενής.

Pronunciation[edit]

Suffix[edit]

-γενής (-genísm (feminine -γενής, neuter -γενές)

 1. (forming adjectives) where the defined, originates from what the first part denotes.
  ένδον (éndon, within) + ‎-γενής (-genís) → ‎ενδογενής (endogenís, endogenous)
 2. (forming adjectives) where the defined comes in a specific order
  δεύτερος (défteros, second) + ‎-γενής (-genís) → ‎δευτερογενής (defterogenís, who comes second, consequent)

Declension[edit]

Derived terms[edit]

Category Greek words suffixed with -γενής not found


Related terms[edit]