cuốc

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: cước and cuộc

Vietnamese[edit]

Pronunciation[edit]

Etymology 1[edit]

Onomatopoeic

Noun[edit]

(classifier con) cuốc (𪅦, 𫛐)

 1. white-breasted waterhen

Etymology 2[edit]

Non-Sino-Vietnamese reading of Chinese / (SV: quyết, quắc).

Noun[edit]

(classifier cây, cái) cuốc (𨫵)

 1. hoe

Verb[edit]

cuốc

 1. to hoe

Etymology 3[edit]

From French course.

Noun[edit]

cuốc

 1. (in certain expressions) errand
  cuốc bộto walk

Etymology 4[edit]

Noun[edit]

cuốc

 1. (uncommon, obsolete) Northern Vietnam form of quốc
  • 1822, Philipphê Bỉnh, Sách sổ sang chép các việc, page 247:
    [] cu᷄̃ chg̉ muốn lấy con Vua Chúa ngoại cuốc.
    [] and she also did not want to marry a son of some foreign country's king.
  • 1915, Synodo Tunquinensé. Công đồng hội lần thứ nhất. Miền Bắc Kỳ (Đàng Ngoài trong nước Annam), năm 1900., II edition:
   Các đấng Vítvồ sẽ ra sức khuôn xếp mọi đàng để các thày cả được hòa thuận ăn ở cho có tình nghĩa anh em thật vuối nhau, nhất là các thày cả missionariô và các thày cả bản cuốc được hợp nhất vuối nhau.
   Our bishops shall help preparing everything so that all the fathers can live together in harmony, especially between the fathers who are missionaries and those who are natives.