χλωρός

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Hellenic *kʰlōrós, from Proto-Indo-European *ǵʰelh₃-. Related to χλοερός (khloerós, verdant) and χλόη (khlóē, the green of new growth).

Pronunciation[edit]

 

Adjective[edit]

χλωρός (khlōrósm (feminine χλωρᾱ́, neuter χλωρόν); first/second declension

 1. greenish-yellow, pale green
 2. (in general) pale, pallid
  • New Testament, Revelation 6:8:
   καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ [ὁ] Θάνατος, καὶ ὁ ἅδης ἠκολούθει μετ' αὐτοῦ
   kaì eîdon, kaì idoù híppos khlōrós, kaì ho kathḗmenos epánō autoû ónoma autôi [ho] Thánatos, kaì ho hádēs ēkoloúthei met' autoû
   And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. (KJV)
 3. fresh, verdant, unripe, blooming
 4. youthful

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Descendants[edit]

 • English: chlorine
 • Latin: chlorus, Chlorus

See also[edit]

Colors in Ancient Greek · χρῶμᾰ (khrôma), χρώμᾰτᾰ (khrṓmata) (layout · text)
     λευκός (leukós)      πολῐός (poliós), γλαυκός (glaukós), φαιός (phaiós), χαροπός (kharopós)      μέλᾱς (mélās), κελαινός (kelainós)
             ἐρῠθρός (eruthrós); κᾰρῡ́κῐνος (karū́kinos), κόκκῐνος (kókkinos), φοινός (phoinós)              πυρρός (purrhós); ὄρφνῐνος (órphninos)              ξᾰνθός (xanthós), μήλινος (mḗlinos); ὠχρός (ōkhrós)
             πρᾰ́σῐνος (prásinos)              χλωρός (khlōrós)              χλωρός (khlōrós); χλωρομέλᾱς (khlōromélās)
             κῠᾰ́νεος (kuáneos); γλαυκός (glaukós), κᾰλάϊνος (kaláïnos)              κῠᾰ́νεος (kuáneos)              κῠᾰ́νεος (kuáneos), ὑᾰκῐ́νθῐνος (huakínthinos)
             φοινῑ́κεος (phoinī́keos), ἰόεις (ióeis); ᾰ̔λουργής (halourgḗs), πορφῠ́ρεος (porphúreos), οἶνοψ (oînops)              φοινῑ́κεος (phoinī́keos); ᾰ̔λουργής (halourgḗs), πορφῠ́ρεος (porphúreos)              ῥόδινος (rhódinos), ῥοδόεις (rhodóeis)

References[edit]

Greek[edit]

Adjective[edit]

χλωρός (chlorósm (feminine χλωρή, neuter χλωρό)

 1. (color) green (especially plant, grass, etc)
 2. fresh

Declension[edit]

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

Further reading[edit]