ἐπέχω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From ἐπι-(epi-, upon) +‎ ἔχω(ékhō, I have, hold)

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

ἐπέχω ‎(epékhō)

 1. I have or hold upon
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 14.241
   τῷ κεν ἐπισχοίης λιπαροὺς πόδας
   whereon thou mayest rest thy shining feet
  • New Testament, Epistle to the Philippians 2.16
   λόγον ζωῆς ἐπέχοντες
   holding forth the word of life
  1. I hold out to, present, offer
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 22.494
    τῶν δ᾽ ἐλεησάντων κοτύλην τις τυτθὸν ἐπέσχε
    and of them that are touched with pity, one holds forth his cup for a moment
   • 413 BCE, Euripides, Ion 1492
    γάλακτι δ᾽ οὐκ ἐπέσχον
    I did not offer you milk
   1. I extend, spread out
   2. I hold, contain
   3. I enjoin, impose
  2. I direct towards, aim at
   1. (intransitive) I aim at, attack
    • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 17.91
     δαιμονίη, τί μοι ὧδ᾽ ἐπέχεις κεκοτηότι θυμῷ;
     Good woman, why dost thou assail me with angry heart?
    • 46 CE – 120 CE, Plutarch, Pyrrhus 16
     ἄνδρα κατιδὼν Ἰταλὸν ἐπέχοντα τῷ Πύρρῳ
     observing that an Italian man was intent upon Pyrrhus
   2. I direct my mind; I intend, purpose
    • 46 CE – 120 CE, Plutarch, Aem. 8
     ἐπεῖχε τῷ πολέμῳ τὴν γνώμην
     he directed his thoughts to war
    • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 1.80.4
     τῷ Κροίσῳ ἄχρηστον ᾖ τὸ ἱππικόν, τῷ δή τι καὶ ἐπεῖχε ἐλλάμψεσθαι ὁ Λυδός
     Croesus' cavalry, which the Lydian intended to distinguish himself, might be of no use
   3. I stand facing (in battle)
  3. I hold back, keep in check; I withhold; I confine
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 21.244
    ἐπέσχε δὲ καλὰ ῥέεθρα ὄζοισιν πυκινοῖσι
    it held back the fair streams with its thick branches
   • 408 BCE, Euripides, The Phoenician Women 866
    Ἐτεοκλέους μὲν οὕνεκ᾽ ἂν κλῄσας στόμα χρησμοὺς ἐπέσχον
    For Eteocles I would have closed my lips and withheld all response
   • 46 CE – 120 CE, Plutarch, Cato the Younger 28
    ἐπέσχε τῇ χειρὶ τὸ στόμα καὶ τὴν φωνὴν ἀπέκλεισεν
    but he covered his hand over his mouth and shut off his speech
    1. I stay, adjourn, suspend
    2. I stop, hinder from
   1. I wait, pause, refrain
    • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 7.139.1
     ὅμως δὲ τῇ γέ μοι φαίνεται εἶναι ἀληθὲς οὐκ ἐπισχήσω
     but I will not refrain from saying what seems to me to be true
    • 497 BCE – 405 BCE, Sophocles, Electra 1369
     εἰ δ᾽ ἐφέξετον
     if you tarry
    • 525 BCE – 455 BCE, Aeschylus, Prometheus Bound 697
     ἐπίσχες ἔστ᾽ ἂν καὶ τὰ λοιπὰ προσμάθῃς.
     Wait until you have learned the rest as well.
    1. (with genitive) I stop from
     • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Cyropaedia 4.2.12
      καὶ ὅπου ἂν ἀναπαύωνται ἢ ἐπίσχωσι τῆς πορείας
      And wherever they were to rest or halt from their march
    2. (Scepticism) I suspend judgement, doubt
  4. I reach or extend over
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 21.407
    ἑπτὰ δ᾽ ἐπέσχε πέλεθρα πεσών
    He stretched over seven roods in his fall
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 7.19.1
    ἀπὸ δὲ τῆς ἐλαίης τοὺς κλάδους γῆν πᾶσαν ἐπισχεῖν
    of which the shoots spread over the whole earth
  5. I have power over or occupy
   1. I prevail, predominate
    1. (of time) I continue
     • 366 BCE – 348 BCE, Plato, Theaetetus 165.e
      ἤλεγχεν ἂν ἐπέχων καὶ οὐκ ἀνιεὶς
      and would have argued continuously and unceasingly

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]