Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+4D82, 䶂
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D82

[U+4D81]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+4D83]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 208, +3, 16 strokes, cangjie input 竹女心戈 (HVPI), composition)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (1) (23) (13) (5)
Final () (90) (107) (107) (127)
Tone (調) Departing (H) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () II III III IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/pˠauH/ /t͡ɕɨɐk̚/ /t͡sɨɐk̚/ /tek̚/
Pan
Wuyun
/pᵚauH/ /t͡ɕiɐk̚/ /t͡siɐk̚/ /tek̚/
Shao
Rongfen
/pauH/ /t͡ɕiɑk̚/ /t͡siɑk̚/ /tɛk̚/
Edwin
Pulleyblank
/paɨwH/ /cɨak̚/ /t͡sɨak̚/ /tɛjk̚/
Li
Rong
/pauH/ /t͡ɕiak̚/ /t͡siak̚/ /tek̚/
Wang
Li
/pauH/ /t͡ɕĭak̚/ /t͡sĭak̚/ /tiek̚/
Bernard
Karlgren
/pauH/ /t͡ɕi̯ak̚/ /t͡si̯ak̚/ /tiek̚/
Expected
Mandarin
Reflex
bào zhuo jue di

Definitions[edit]

  1. an animal similar to a squirrel, flying squirrel or rat
  2. much smaller