Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+5B68, 孨
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B68

[U+5B67]
CJK Unified Ideographs
[U+5B69]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 39, +6, 9 strokes, cangjie input 弓木弓木木 (NDNDD), composition)

  1. cautious
  2. weak, cowardly; weakness
  3. orphan

References[edit]

  • KangXi: page 279, character 14
  • Dai Kanwa Jiten: character 6976
  • Dae Jaweon: page 548, character 9
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 2, page 1015, character 15
  • Unihan data for U+5B68

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Triplication of .

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (23) (18) (12)
Final () (78) (80) (142)
Tone (調) Rising (X) Departing (H) Checked (Ø)
Openness (開合) Closed Closed Open
Division () III Chongniu III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ɕiuᴇnX/ /t͡ʃˠiuᴇnH/ /ɳˠiɪp̚/
Pan
Wuyun
/t͡ɕʷiɛnX/ /ʈ͡ʂʷᵚiɛnH/ /ɳᵚip̚/
Shao
Rongfen
/t͡ɕjuænX/ /t͡ʃiuænH/ /niep̚/
Edwin
Pulleyblank
/cwianX/ /ʈ͡ʂwianH/ /ɳjip̚/
Li
Rong
/t͡ɕiuɛnX/ /t͡ʃjuɛnH/ /njəp̚/
Wang
Li
/t͡ɕĭwɛnX/ /t͡ʃĭwɛnH/ /nĭĕp̚/
Bernard
Karlgren
/t͡ɕi̯wɛnX/ /ʈ͡ʂi̯wɛnH/ /ni̯əp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zhuǎn zhuàn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 9438 17701 17703
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*nɯb/ /*skʷrens/ /*kʷjenʔ/
Notes

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]