Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+61C4, 懄
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61C4

[U+61C3]
CJK Unified Ideographs
[U+61C5]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 61, +13, 16 strokes, cangjie input 心廿一尸 (PTMS), composition)

  1. grief

References[edit]

  • KangXi: page 405, character 14
  • Dai Kanwa Jiten: character 11322
  • Dae Jaweon: page 745, character 24
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2360, character 1
  • Unihan data for U+61C4

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*krɯːn
*kʰrɯnʔ, *kʰrɯns
*ɡrɯn, *kɯnʔ
*ɡrɯn, *ɡrɯns
𥎊 *ɡrɯn
*ɡrɯns
*ɡrɯns
*ɡrɯns
*ɡrɯns
*ɡrɯns
*ɡrɯns
*ɡrɯns, *ɡɯn, *ɡɯnʔ
*ɡrɯns
*ŋɡrɯn, *ŋɡɯn
*kɯnʔ
槿 *kɯnʔ
*kɯnʔ
*kɯnʔ, *ɡɯn
*ɡɯn
*ɡɯn
*ɡɯn

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (30)
Final () (57)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɡɨn/
Pan
Wuyun
/ɡɨn/
Shao
Rongfen
/ɡiən/
Edwin
Pulleyblank
/gɨn/
Li
Rong
/ɡiən/
Wang
Li
/ɡĭən/
Bernard
Karlgren
/gi̯ən/
Expected
Mandarin
Reflex
qín
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 6753
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡɯn/
Notes

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.