Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+789E, 碞
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-789E

[U+789D]
CJK Unified Ideographs
[U+789F]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 112, +9, 14 strokes, cangjie input 口口口口 (RRRR), four-corner 60601, composition)

 1. room made of stone
 2. watchtower

References[edit]

 • KangXi: page 832, character 25
 • Dai Kanwa Jiten: character 24315
 • Dae Jaweon: page 1249, character 14
 • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2443, character 9
 • Unihan data for U+789E

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (31) (31)
Final () (140) (151)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () Chongniu III II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ŋˠiɪm/ /ŋˠɛm/
Pan
Wuyun
/ŋᵚim/ /ŋᵚæm/
Shao
Rongfen
/ŋiem/ /ŋɐm/
Edwin
Pulleyblank
/ŋjim/ /ŋəɨm/
Li
Rong
/ŋjəm/ /ŋɐm/
Wang
Li
/ŋĭĕm/ /ŋɐm/
Bernard
Karlgren
/ŋi̯əm/ /ŋăm/
Expected
Mandarin
Reflex
yín yán
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 14323 14324
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ŋrɯːm/ /*ŋrɯm/

Definitions[edit]

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]

 • On (unclassified): がん (gan)
 • Kun: いわ (iwa); けわしい (kewashī)

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(nham)

 • same as nham ()
 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]

 • Nôm: nham

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm, NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999