Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+852B, 蔫
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-852B

[U+852A]
CJK Unified Ideographs
[U+852C]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 140 +11, 17 strokes, cangjie input 廿一卜火 (TMYF), four-corner 44327, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1055, character 23
  • Dai Kanwa Jiten: character 31837
  • Dae Jaweon: page 1518, character 11
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3274, character 18
  • Unihan data for U+852B

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation 1[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (34) (34)
Final () (65) (79)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔɨɐn/ /ʔˠiᴇn/
Pan
Wuyun
/ʔiɐn/ /ʔᵚiɛn/
Shao
Rongfen
/ʔiɐn/ /ʔiæn/
Edwin
Pulleyblank
/ʔɨan/ /ʔian/
Li
Rong
/ʔiɐn/ /ʔjɛn/
Wang
Li
/ĭɐn/ /ĭɛn/
Bernard
Karlgren
/ʔɨ̯ɐn/ /ʔi̯ɛn/
Expected
Mandarin
Reflex
yān yān
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 14230 14234
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qran/ /*qan/

Definitions[edit]

  1. listless

Pronunciation 2[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (34) (34)
Final () (65) (79)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔɨɐn/ /ʔˠiᴇn/
Pan
Wuyun
/ʔiɐn/ /ʔᵚiɛn/
Shao
Rongfen
/ʔiɐn/ /ʔiæn/
Edwin
Pulleyblank
/ʔɨan/ /ʔian/
Li
Rong
/ʔiɐn/ /ʔjɛn/
Wang
Li
/ĭɐn/ /ĭɛn/
Bernard
Karlgren
/ʔɨ̯ɐn/ /ʔi̯ɛn/
Expected
Mandarin
Reflex
yān yān
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 14230 14234
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qran/ /*qan/

Definitions[edit]

  1. wilted
  2. rotten

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]