atrast

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Latvian[edit]

Etymology[edit]

From at- +‎ rast (to find). From an earlier meaning “to straighten up, to stand up (with something found)” (cf. the earlier meaning “to bend, to sway” of rast), it developed the current meaning “to find.” The intransitive meaning “to wean”, “to lose a habit” is apparently derived from the other (older) meaning of rast, “to grow.”[1]

Pronunciation[edit]

(file)

Verb[edit]

atrast tr., 1st conj., pres. atrodu, atrodi, atrod, past atradu

 1. to find (to get, by searching, something that had been lost, or something necessary, desired)
  atrast pazaudēto atslēguto find the lost key
  atrast pazudušo teātra biļetito find the lost theater tickets
  atrast noklīdušos jērusto find the lost lambs
  atrast nomaldījušos slēpotājusto find the skiers that had got lost
  atrast piemērot dzīvoklito find a suitable apartment
  atrast vajadzīgo ieluto find the desired street
  atrast patīkamu darbuto find a nice job
  atrast darbam piemērotu cilvēkuto find the right person for the job
 2. to find, to discover (something hidden or not directly accessible; something forgotten, left somewhere)
  atrast diamantus taigāto find diamants in the taiga
  atrast kļūdas skolnieka darbāto find errors in a student's work
  atrast uz ielas naudas makuto find a wallet on the street
  atrast autobusā aizmirstu lietussarguto find a forgotten umbrella in the bus
  Riņņu kalnā atrasta visvecākā cilvēku apmetne Latvijāon the Riņņu mountain (was) found the oldest human settlements in Latvia
 3. to find, to discover, to invent; to determine, to deduce, to calculate
  atrast jaunu ķīmisku savienojumuto find a new chemical compound
  atrast jaunas darbas metodesto find new work methods
  atrast vairāku skaitļu summuto find the sum of several numbers
  atrast kopējo saucēju daļskaitļiemto find the common denominator of fractions
  atrast izeju sarežģītā situacijāto find one's way out in a difficult situation
  atrast motivāciju savam lēmumamto find a motivation for one's decision
  atrast attaisnojumu biedra rīcībaito find an excuse for a colleague's actions
 4. to find (to choose mentally, e.g. words, means, etc.)
  atrast īstos vārdus, īsto atbildito find the right words, the right answer
  atrast pareizo pieeju katram bērnamto find the right approach for every child
 5. (of time) to find (to dedicate, to use for some purpose)
  atrast brīvu brīdito find a free moment (for something)
  viens vai otrs no Augusta draugiem arvien atrada laiku viņu visur pavadītone or other of Augsts' friends always found time to accompany him everywhere
 6. to find, to meet, to see (to see that someone or something is somewhere, doing something, in a certain state)
  atrast paziņu mājāsto find a friend at home
  atrast bērnu guļamto find the child sleeping
  kādu vakaru Gijo atrada dzīvokli tukšuone night Gijo found the apartment empty
 7. (of qualities) to find, to see, to perceive
  atrast daudz vērtīga sava drauga raksturāto find a lot of valuable (features) in a friend's character
  daudz asas ironijas atrodam E. Veidenbauma satīriskajā dzejāwe find a lot of sharp irony in E. Veidenbaums' satirical poetry
 8. to find, to get, to obtain, to have
  atrast piekritējusto find adherents, followers
  atrast glābiņu, atbalsito find refuge, support
  atrast prieku darbāto find joy in work
  atrast laimi ģimenēto find happiness in (one's) family
  pie krieviem atradām mēs draugus, palīgusamong the Russians we found friends, helpers
  atradusi ar ko spēlēties(she) found something to play with

atrast intr., 1st conj., pres. atrodu, atrodi, atrod, past atradu

 1. to wean, to lose a connection, a habit
  atrast no mājāmto wean from home
  šķiroties man vecāku nebija ne drusciņ žēl: biju it jautrs, smējos, lēkāju ap kamanām, tā ka vecmāmuļa piezīmēja: “lūk, nu, meit, kur drīz tavs dēls no tevis atradisI wasn't sorry because of my parents' divorce: I was cheerful, I laughed, jumped around the sleigh, so that my grandmother observed: “look, daughter, there he soon will wean from you”
 2. to lose a skill, an ability; to grow unaccustomed
  rokas atradušas no smaga darbahands (that have) grown unaccustomed to heavy work
  karavīri iegāja mežā un sāka kāpt kalnā; tas nebija viegli, jo kājas bija atradušas staigātthe soldiers went into the forest and began to climb the hill; this was not easy, because (their) legs had become unaccustomed to walking

Conjugation[edit]

Derived terms[edit]

References[edit]

 1. ^ Karulis, Konstantīns (1992), “rast”, in Latviešu Etimoloģijas Vārdnīca (in Latvian), Rīga: AVOTS, →ISBN