muuttaa

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Finnic *muuttadak, equivalent to muu (other) +‎ -ttaa (factitive aspect).

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /ˈmuːtːɑːˣ/, [ˈmuːt̪ːɑ̝ː(ʔ)]
 • Rhymes: -uːtːɑː
 • Syllabification(key): muut‧taa

Verb[edit]

muuttaa

 1. (transitive, usually atelic) to modify, change, alter, amend
  Muutin artikkelia niin, että on selvää, kuka sen on kirjoittanut.I modified the article so that it is clear who wrote it.
  Tämä muuttaa kaiken!This changes everything!
  Sinun täytyy muuttaa käytöstäsi!You must change your behaviour!
  Muutimme alkuperäistä suunnitelmaamme.We changed our original plan.
  On ok muuttaa mieltään.It is ok to change one's mind.
  Laiva muutti yhtäkkiä suuntaansa.The ship suddenly altered its course.
 2. (transitive) to transform, transmute, convert, change, transubstantiate, turn (from = elative, into = translative)
  Äänestäjät: Haluan muuttaa Kouvolan surullisesta betonihelvetistä Suomen parhaimmaksi kaupungiksi Helsingin jälkeen!Voters: I wish to transform Kouvola from a sad concrete jungle into Finland's greatest city after Helsinki!
  Helsinki haluaa muuttaa skeittipuiston ostoskeskukseksi.Helsinki wants to convert a skate park into a shopping mall.
 3. (intransitive) to move, relocate (to change one's residence)
  muuttaa toiseen maahan / muuttaa maasta toiseento transmigrate
  muuttaa maahanto immigrate
  muuttaa maastato emigrate

Conjugation[edit]

Inflection of muuttaa (Kotus type 53*C/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. muutan en muuta 1st sing. olen muuttanut en ole muuttanut
2nd sing. muutat et muuta 2nd sing. olet muuttanut et ole muuttanut
3rd sing. muuttaa ei muuta 3rd sing. on muuttanut ei ole muuttanut
1st plur. muutamme emme muuta 1st plur. olemme muuttaneet emme ole muuttaneet
2nd plur. muutatte ette muuta 2nd plur. olette muuttaneet ette ole muuttaneet
3rd plur. muuttavat eivät muuta 3rd plur. ovat muuttaneet eivät ole muuttaneet
passive muutetaan ei muuteta passive on muutettu ei ole muutettu
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. muutin en muuttanut 1st sing. olin muuttanut en ollut muuttanut
2nd sing. muutit et muuttanut 2nd sing. olit muuttanut et ollut muuttanut
3rd sing. muutti ei muuttanut 3rd sing. oli muuttanut ei ollut muuttanut
1st plur. muutimme emme muuttaneet 1st plur. olimme muuttaneet emme olleet muuttaneet
2nd plur. muutitte ette muuttaneet 2nd plur. olitte muuttaneet ette olleet muuttaneet
3rd plur. muuttivat eivät muuttaneet 3rd plur. olivat muuttaneet eivät olleet muuttaneet
passive muutettiin ei muutettu passive oli muutettu ei ollut muutettu
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. muuttaisin en muuttaisi 1st sing. olisin muuttanut en olisi muuttanut
2nd sing. muuttaisit et muuttaisi 2nd sing. olisit muuttanut et olisi muuttanut
3rd sing. muuttaisi ei muuttaisi 3rd sing. olisi muuttanut ei olisi muuttanut
1st plur. muuttaisimme emme muuttaisi 1st plur. olisimme muuttaneet emme olisi muuttaneet
2nd plur. muuttaisitte ette muuttaisi 2nd plur. olisitte muuttaneet ette olisi muuttaneet
3rd plur. muuttaisivat eivät muuttaisi 3rd plur. olisivat muuttaneet eivät olisi muuttaneet
passive muutettaisiin ei muutettaisi passive olisi muutettu ei olisi muutettu
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. muuta älä muuta 2nd sing.
3rd sing. muuttakoon älköön muuttako 3rd sing. olkoon muuttanut älköön olko muuttanut
1st plur. muuttakaamme älkäämme muuttako 1st plur.
2nd plur. muuttakaa älkää muuttako 2nd plur.
3rd plur. muuttakoot älkööt muuttako 3rd plur. olkoot muuttaneet älkööt olko muuttaneet
passive muutettakoon älköön muutettako passive olkoon muutettu älköön olko muutettu
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. muuttanen en muuttane 1st sing. lienen muuttanut en liene muuttanut
2nd sing. muuttanet et muuttane 2nd sing. lienet muuttanut et liene muuttanut
3rd sing. muuttanee ei muuttane 3rd sing. lienee muuttanut ei liene muuttanut
1st plur. muuttanemme emme muuttane 1st plur. lienemme muuttaneet emme liene muuttaneet
2nd plur. muuttanette ette muuttane 2nd plur. lienette muuttaneet ette liene muuttaneet
3rd plur. muuttanevat eivät muuttane 3rd plur. lienevät muuttaneet eivät liene muuttaneet
passive muutettaneen ei muutettane passive lienee muutettu ei liene muutettu
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st muuttaa present muuttava muutettava
long 1st1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st muuttaakseni muuttaaksemme
2nd muuttaaksesi muuttaaksenne
3rd muuttaakseen
muuttaaksensa
past muuttanut muutettu
2nd inessive2 muuttaessa muutettaessa agent3 muuttama
Possessive forms
Person sing. plur.
1st muuttaessani muuttaessamme
2nd muuttaessasi muuttaessanne
3rd muuttaessaan
muuttaessansa
negative muuttamaton
instructive muuttaen 1) Used only with a possessive suffix.

2) Usually with a possessive suffix (active only).
3) Usually with a possessive suffix. Not used with intransitive verbs. Distinct from nouns with the -ma suffix and third infinitive forms.
4) Some uses of the verbal noun are called the 'fourth infinitive' by certain sources (more details).
* The third-person singular indicative form muuttaa does not exhibit final gemination,
unlike the first infinitive (the lemma form), even though they are spelled identically.

3rd inessive muuttamassa
elative muuttamasta
illative muuttamaan
adessive muuttamalla
abessive muuttamatta
instructive muuttaman muutettaman
4th4 verbal noun muuttaminen
5th1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st muuttamaisillani muuttamaisillamme
2nd muuttamaisillasi muuttamaisillanne
3rd muuttamaisillaan
muuttamaisillansa

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

nouns
verbs

Further reading[edit]

Anagrams[edit]

Ingrian[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Finnic *muuttadak, equivalent to muu (other) +‎ -ttaa. Cognates include Finnish muuttaa and Estonian muuta

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

muuttaa

 1. (transitive) to change
  • 1936, V. I. Junus, Iƶoran Keelen Grammatikka[2], Leningrad: Riikin Ucebno-pedagogiceskoi Izdateljstva, page 9:
   Sanan merkitöstä tämä vokaloin muuttumiin ei muuta, niku tekkööt lyhhyet ja pität vokalat [] .
   This change of the vowels doesn't change the meaning of the word the way short and long vowels do [] .

Conjugation[edit]

Conjugation of muuttaa (type 2/kirjuttaa, tt-t gradation)
Indikativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular muutan en muuta 1st singular oon muuttant, oon muuttanut en oo muuttant, en oo muuttanut
2nd singular muutat et muuta 2nd singular oot muuttant, oot muuttanut et oo muuttant, et oo muuttanut
3rd singular muuttaa ei muuta 3rd singular ono muuttant, ono muuttanut ei oo muuttant, ei oo muuttanut
1st plural muutamma emmä muuta 1st plural oomma muuttaneet emmä oo muuttaneet
2nd plural muutatta että muuta 2nd plural ootta muuttaneet että oo muuttaneet
3rd plural muuttaat1), muuttavat2), muutetaa evät muuta, ei muuteta 3rd plural ovat muuttaneet evät oo muuttaneet, ei oo muutettu
impersonal muutetaa ei muuteta impersonal ono muutettu ei oo muutettu
Imperfekta Pluskvamperfekta
positive negative positive negative
1st singular muutin en muuttant, en muuttanut 1st singular olin muuttant, olin muuttanut en olt muuttant, en olt muuttanut
2nd singular muutit et muuttant, et muuttanut 2nd singular olit muuttant, olit muuttanut et olt muuttant, et olt muuttanut
3rd singular muutti ei muuttant, ei muuttanut 3rd singular oli muuttant, oli muuttanut ei olt muuttant, ei olt muuttanut
1st plural muutimma emmä muuttaneet 1st plural olimma muuttaneet emmä olleet muuttaneet
2nd plural muutitta että muuttaneet 2nd plural olitta muuttaneet että olleet muuttaneet
3rd plural muuttiit1), muuttivat2), muutettii evät muuttaneet, ei muutettu 3rd plural olivat muuttaneet evät olleet muuttaneet, ei olt muutettu
impersonal muutettii ei muutettu impersonal oli muutettu ei olt muutettu
Konditsionala
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular muuttaisin en muuttais 1st singular olisin muuttant, olisin muuttanut en olis muuttant, en olis muuttanut
2nd singular muuttaisit, muuttaist1) et muuttais 2nd singular olisit muuttant, olisit muuttanut et olis muuttant, et olis muuttanut
3rd singular muuttais ei muuttais 3rd singular olis muuttant, olis muuttanut ei olis muuttant, ei olis muuttanut
1st plural muuttaisimma emmä muuttais 1st plural olisimma muuttaneet emmä olis muuttaneet
2nd plural muuttaisitta että muuttais 2nd plural olisitta muuttaneet että olis muuttaneet
3rd plural muuttaisiit1), muuttaisivat2), muutettais evät muuttais, ei muutettais 3rd plural olisivat muuttaneet evät olis muuttaneet, ei olis muutettu
impersonal muutettais ei muutettais impersonal olis muutettu ei olis muutettu
Imperativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular 1st singular
2nd singular muuta elä muuta 2nd singular oo muuttant, oo muuttanut elä oo muuttant, elä oo muuttanut
3rd singular muuttakoo elköö muuttako 3rd singular olkoo muuttant, olkoo muuttanut elköö olko muuttant, elköö olko muuttanut
1st plural 1st plural
2nd plural muuttakaa elkää muuttako 2nd plural olkaa muuttaneet elkää olko muuttaneet
3rd plural muuttakoot elkööt muuttako, elköö muutettako 3rd plural olkoot muuttaneet elkööt olko muuttaneet, elköö olko muutettu
impersonal muutettakkoo elköö muutettako impersonal olkoo muutettu elköö olko muutettu
Potentsiala
Preesens
positive negative
1st singular muuttanen en muuttane
2nd singular muuttanet et muuttane
3rd singular muuttanoo ei muuttane
1st plural muuttanemma emmä muuttane
2nd plural muuttanetta että muuttane
3rd plural muuttanoot evät muuttane, ei muutettane
impersonal muutettannoo ei muutettane
Nominal forms
Infinitivat Partisipat
active passive
1st muuttaa present muuttava muutettava
2nd inessive muuttajees past muuttant, muuttanut muutettu
instructive muuttaen 1) Chiefly in the Soikkola dialect.
2) Chiefly in the Ala-Laukaa dialect.
*) For the imperative, the 2nd plural (muuttakaa) may be used for the 3rd person as well.
**) The interrogative is formed by adding the suffix -k (-ka?/-kä?) to the indicative
***) The deliberative is formed by adding the suffix -k (-ka?/-kä?) or -kse to either the indicative or the potential
****) In folk poetry, a long first infinitive can be formed by adding the suffix -kse-, followed by possessive suffixes, to the first infinitive. Note that sometimes gemination may be undone by this addition.
3rd illative muuttamaa
inessive muuttamaas
elative muuttamast
abessive muuttamata
4th nominative muuttamiin
partitive muuttamista, muuttamist

Derived terms[edit]

References[edit]

 • Ruben E. Nirvi (1971) Inkeroismurteiden Sanakirja, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, page 323