Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 9 +8, 10 strokes, cangjie input 人手一女 (OQMV), four-corner 25232, composition)

 1. straw bag, bale
 2. counter for bags

References[edit]

 • KangXi: page 106, character 14
 • Dai Kanwa Jiten: character 730
 • Dae Jaweon: page 226, character 9
 • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 170, character 3
 • Unihan data for U+4FF5

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(Jyutping biu2, biu3, Yale biu2, biu3)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(grade 5 “Kyōiku” kanji)

Readings[edit]

Counter[edit]

(hiragana ひょう, romaji -hyō)

 1. bags
Kanji in this term
たわら
Grade: 5
kun'yomi

Noun[edit]

(hiragana たわら, romaji tawara)

 1. straw bag, sack

Korean[edit]

Hanja[edit]

(pyo) (hangeul , revised pyo, McCune-Reischauer p'yo)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(Pinyin biào (biao4), Wade-Giles piao4)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(biểu, biếu)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

References[edit]

 • Thiều Chửu: Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm, NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999