Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+8119, 脙
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8119

[U+8118]
CJK Unified Ideographs
[U+811A]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 130, +7, 11 strokes, cangjie input 月戈十水 (BIJE), four-corner 73232, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 982, character 23
  • Dai Kanwa Jiten: character 29500
  • Dae Jaweon: page 1435, character 21
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 2076, character 1
  • Unihan data for U+8119

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kus
*ɡu
*ɡu
*ɡu
*ɡu
*ɡu
*ɡu
*ɡu
*ɡu
*ɡu
*ɡu, *qʰu
絿 *ɡu
*ɡu
*ɡu
*ɡu, *ko
*ɡu

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (32) (30)
Final () (136) (136)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/hɨu/ /ɡɨu/
Pan
Wuyun
/hiu/ /ɡiu/
Shao
Rongfen
/xiəu/ /ɡiəu/
Edwin
Pulleyblank
/huw/ /guw/
Li
Rong
/xiu/ /ɡiu/
Wang
Li
/xĭəu/ /ɡĭəu/
Bernard
Karlgren
/xi̯ə̯u/ /gi̯ə̯u/
Expected
Mandarin
Reflex
xiū qiú
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 10569 10574
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
𧚍
Old
Chinese
/*ɡu/ /*qʰu/
Notes

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.