Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: 𬜬
U+8504, 蔄
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8504

[U+8503]
CJK Unified Ideographs
[U+8505]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 140, +11, 17 strokes, cangjie input 廿日弓口 (TANR), composition)

Derived characters[edit]

Related characters[edit]

References[edit]


Chinese[edit]

trad.
simp. 𬜬

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*roːs, *mruːns
*min, *mrɯn, *mɯn
*mrɯn, *mɯn
*mɯːŋ, *mrɯːŋ
*mɯːn
*mɯːn
*mɯːns
*mɯn, *mɯns
*mɯn
*mɯns

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (4) (37)
Final () (73) (137)
Tone (調) Departing (H) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () II I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/mˠɛnH/ /ləuH/
Pan
Wuyun
/mᵚænH/ /ləuH/
Shao
Rongfen
/mænH/ /ləuH/
Edwin
Pulleyblank
/məɨnH/ /ləwH/
Li
Rong
/mɛnH/ /luH/
Wang
Li
/mænH/ /ləuH/
Bernard
Karlgren
/mănH/ /lə̯uH/
Expected
Mandarin
Reflex
màn lòu
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 8517 8954
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*roːs/ /*mruːns/

Definitions[edit]

  1. A surname​.