näyttää

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Finnic *nägüttädäk, equivalent to näkyä (to be seen, be visible) +‎ -ttää.

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /ˈnæy̯tːæːˣ/, [ˈnæy̯t̪ːæː(ʔ)]
 • Rhymes: -æytːæː
 • Syllabification(key): näyt‧tää

Verb[edit]

näyttää

 1. (transitive) to show, present
  Näyttäisittekö henkilöllisyystodistuksenne?
  Would you please show your ID?
  Näytä se minulle.
  Show it to me.
  Vielä minä teille näytän!
  I'll show you (pl.) yet!
 2. to look, appear, seem (to be (adjective/participle) = ablative/allative, to do = genitive of the present active participle, to have done = genitive of the past active participle)
  Synonym: vaikuttaa
  Tuo maalaus näyttää hyvältä/hyvälle.
  That painting looks nice.
  Jotenkin hän ei vain näytä nauttivan lomastaan.
  Somehow she just doesn't seem to enjoy her holiday.
  Jotenkin hän ei vain näytä nauttineen lomastaan.
  Somehow she just doesn't seem to have enjoyed her holiday.
 3. to look like, resemble (+ ablative/elative) (to be similar in appearance to)
  Joidenkin mielestä strutsit näyttävät emuilta/emuille, mutta ne ovat vain kaukaisia sukulaisia.
  Ostriches look like emus to some people, but they are only distantly related.
 4. to look like, to look as if, to seem, appear (+ ablative)
  Näyttää siltä, että olen kiintynyt sinuun.
  It looks like I'm stuck with you.
  Näyttää siltä, että kohta sataa.
  It looks as if it’s going to rain soon. / It seems it's going to rain soon.

Conjugation[edit]

Inflection of näyttää (Kotus type 53*C/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. näytän en näytä 1st sing. olen näyttänyt en ole näyttänyt
2nd sing. näytät et näytä 2nd sing. olet näyttänyt et ole näyttänyt
3rd sing. näyttää ei näytä 3rd sing. on näyttänyt ei ole näyttänyt
1st plur. näytämme emme näytä 1st plur. olemme näyttäneet emme ole näyttäneet
2nd plur. näytätte ette näytä 2nd plur. olette näyttäneet ette ole näyttäneet
3rd plur. näyttävät eivät näytä 3rd plur. ovat näyttäneet eivät ole näyttäneet
passive näytetään ei näytetä passive on näytetty ei ole näytetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. näytin en näyttänyt 1st sing. olin näyttänyt en ollut näyttänyt
2nd sing. näytit et näyttänyt 2nd sing. olit näyttänyt et ollut näyttänyt
3rd sing. näytti ei näyttänyt 3rd sing. oli näyttänyt ei ollut näyttänyt
1st plur. näytimme emme näyttäneet 1st plur. olimme näyttäneet emme olleet näyttäneet
2nd plur. näytitte ette näyttäneet 2nd plur. olitte näyttäneet ette olleet näyttäneet
3rd plur. näyttivät eivät näyttäneet 3rd plur. olivat näyttäneet eivät olleet näyttäneet
passive näytettiin ei näytetty passive oli näytetty ei ollut näytetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. näyttäisin en näyttäisi 1st sing. olisin näyttänyt en olisi näyttänyt
2nd sing. näyttäisit et näyttäisi 2nd sing. olisit näyttänyt et olisi näyttänyt
3rd sing. näyttäisi ei näyttäisi 3rd sing. olisi näyttänyt ei olisi näyttänyt
1st plur. näyttäisimme emme näyttäisi 1st plur. olisimme näyttäneet emme olisi näyttäneet
2nd plur. näyttäisitte ette näyttäisi 2nd plur. olisitte näyttäneet ette olisi näyttäneet
3rd plur. näyttäisivät eivät näyttäisi 3rd plur. olisivat näyttäneet eivät olisi näyttäneet
passive näytettäisiin ei näytettäisi passive olisi näytetty ei olisi näytetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. näytä älä näytä 2nd sing.
3rd sing. näyttäköön älköön näyttäkö 3rd sing. olkoon näyttänyt älköön olko näyttänyt
1st plur. näyttäkäämme älkäämme näyttäkö 1st plur.
2nd plur. näyttäkää älkää näyttäkö 2nd plur.
3rd plur. näyttäkööt älkööt näyttäkö 3rd plur. olkoot näyttäneet älkööt olko näyttäneet
passive näytettäköön älköön näytettäkö passive olkoon näytetty älköön olko näytetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. näyttänen en näyttäne 1st sing. lienen näyttänyt en liene näyttänyt
2nd sing. näyttänet et näyttäne 2nd sing. lienet näyttänyt et liene näyttänyt
3rd sing. näyttänee ei näyttäne 3rd sing. lienee näyttänyt ei liene näyttänyt
1st plur. näyttänemme emme näyttäne 1st plur. lienemme näyttäneet emme liene näyttäneet
2nd plur. näyttänette ette näyttäne 2nd plur. lienette näyttäneet ette liene näyttäneet
3rd plur. näyttänevät eivät näyttäne 3rd plur. lienevät näyttäneet eivät liene näyttäneet
passive näytettäneen ei näytettäne passive lienee näytetty ei liene näytetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st näyttää present näyttävä näytettävä
long 1st1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st näyttääkseni näyttääksemme
2nd näyttääksesi näyttääksenne
3rd näyttääkseen
näyttääksensä
past näyttänyt näytetty
2nd inessive2 näyttäessä näytettäessä agent3 näyttämä
Possessive forms
Person sing. plur.
1st näyttäessäni näyttäessämme
2nd näyttäessäsi näyttäessänne
3rd näyttäessään
näyttäessänsä
negative näyttämätön
instructive näyttäen 1) Used only with a possessive suffix.

2) Usually with a possessive suffix (active only).
3) Usually with a possessive suffix. Not used with intransitive verbs. Distinct from nouns with the -ma suffix and third infinitive forms.
4) Some uses of the verbal noun are called the 'fourth infinitive' by certain sources (more details).
* The third-person singular indicative form näyttää does not exhibit final gemination,
unlike the first infinitive (the lemma form), even though they are spelled identically.

3rd inessive näyttämässä
elative näyttämästä
illative näyttämään
adessive näyttämällä
abessive näyttämättä
instructive näyttämän näytettämän
4th4 verbal noun näyttäminen
5th1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st näyttämäisilläni näyttämäisillämme
2nd näyttämäisilläsi näyttämäisillänne
3rd näyttämäisillään
näyttämäisillänsä

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

nouns
verbs

Further reading[edit]

Ingrian[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Finnic *nägüttädäk, equivalent to näkkyä (to show) +‎ -ttää. Cognates include Finnish näyttää and Karelian näyttyä.

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

näyttää

 1. (transitive) to show
  • 1936, N. A. Iljin and V. I. Junus, Bukvari iƶoroin șkouluja vart, Leningrad: Riikin Ucebno-pedagogiceskoi Izdateljstva, page 52:
   Möö määmmä sitä teetä, minen näytti meille Lenin.
   We follow this way, which Lenin showed us.
  • 1936, L. G. Terehova, V. G. Erdeli, translated by Mihailov and P. I. Maksimov, Geografia: oppikirja iƶoroin alkușkoulun kolmatta klaassaa vart (ensimäine osa), Leningrad: Riikin Ucebno-Pedagogiceskoi Izdateljstva, page 5:
   Siis höö näyttiit meille poolen, kus ono linna, vaikko linnaa metsän takant bygrält ei näkynt.
   Then they showed us the direction, where the city is, even though the city wasn't visible from the hillock from behind the forest.
 2. (transitive) to point out
  • 1937, N. S. Popova, translated by A. Kolesova, Arifmetikan oppikirja alkușkoulua vart (I. osa), Leningrad: Ucebno-Pedagogiceskoi Izdateljstva, page 4:
   Näytä pitki palkki (hersi).
   Point out the long palkki (log).
 3. (transitive) to express
  • 1936, V. I. Junus, Iƶoran Keelen Grammatikka[2], Leningrad: Riikin Ucebno-pedagogiceskoi Izdateljstva, page 30:
   Interjektsiat ollaa painumattomia sanoja, kummat näyttäät meelenlaajaa, tali kumpia pietää sanomuksen sihast.
   Interjections are indeclinable words, which express a state of mind, or which are kept instead of a sentence.
 4. (intransitive + ablative) to look
  Siun vaatteet näyttävät hyvält.Your clothes look nice.
 5. (intransitive + subordinate clause) to pretend like
  • 1936, L. G. Terehova, V. G. Erdeli, translated by Mihailov and P. I. Maksimov, Geografia: oppikirja iƶoroin alkușkoulun kolmatta klaassaa vart (ensimäine osa), Leningrad: Riikin Ucebno-Pedagogiceskoi Izdateljstva, page 6:
   Möö meinasimma, jot höö vaa näyttäät, etti kaik tiitäät.
   We thought, that they merely pretended, like they know everything.
 6. (intransitive + subordinate clause) to appear that
  • 1937, V. A. Tetjurev, translated by N. I. Molotsova, Loonnontiito (ensimäin osa): oppikirja alkușkoulun kolmatta klaassaa vart, Leningrad: Riikin Ucebno-Pedagogiceskoi Izdateljstva, page 6:
   Se näyttää, jot pintamaas ono vozduha, kumpaa ono kovast tarvis kasvoille.
   It appears that there is air in topsoil, which is very necessary to plants.

Conjugation[edit]

Conjugation of näyttää (type 2/kirjuttaa, tt-t gradation)
Indikativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular näytän en näytä 1st singular oon näyttänt, oon näyttänyt en oo näyttänt, en oo näyttänyt
2nd singular näytät et näytä 2nd singular oot näyttänt, oot näyttänyt et oo näyttänt, et oo näyttänyt
3rd singular näyttää ei näytä 3rd singular ono näyttänt, ono näyttänyt ei oo näyttänt, ei oo näyttänyt
1st plural näytämmä emmä näytä 1st plural oomma näyttäneet emmä oo näyttäneet
2nd plural näytättä että näytä 2nd plural ootta näyttäneet että oo näyttäneet
3rd plural näyttäät1), näyttävät2), näytetää evät näytä, ei näytetä 3rd plural ovat näyttäneet evät oo näyttäneet, ei oo näytetty
impersonal näytetää ei näytetä impersonal ono näytetty ei oo näytetty
Imperfekta Pluskvamperfekta
positive negative positive negative
1st singular näytin en näyttänt, en näyttänyt 1st singular olin näyttänt, olin näyttänyt en olt näyttänt, en olt näyttänyt
2nd singular näytit et näyttänt, et näyttänyt 2nd singular olit näyttänt, olit näyttänyt et olt näyttänt, et olt näyttänyt
3rd singular näytti ei näyttänt, ei näyttänyt 3rd singular oli näyttänt, oli näyttänyt ei olt näyttänt, ei olt näyttänyt
1st plural näytimmä emmä näyttäneet 1st plural olimma näyttäneet emmä olleet näyttäneet
2nd plural näytittä että näyttäneet 2nd plural olitta näyttäneet että olleet näyttäneet
3rd plural näyttiit1), näyttivät2), näytettii evät näyttäneet, ei näytetty 3rd plural olivat näyttäneet evät olleet näyttäneet, ei olt näytetty
impersonal näytettii ei näytetty impersonal oli näytetty ei olt näytetty
Konditsionala
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular näyttäisin en näyttäis 1st singular olisin näyttänt, olisin näyttänyt en olis näyttänt, en olis näyttänyt
2nd singular näyttäisit, näyttäist1) et näyttäis 2nd singular olisit näyttänt, olisit näyttänyt et olis näyttänt, et olis näyttänyt
3rd singular näyttäis ei näyttäis 3rd singular olis näyttänt, olis näyttänyt ei olis näyttänt, ei olis näyttänyt
1st plural näyttäisimmä emmä näyttäis 1st plural olisimma näyttäneet emmä olis näyttäneet
2nd plural näyttäisittä että näyttäis 2nd plural olisitta näyttäneet että olis näyttäneet
3rd plural näyttäisiit1), näyttäisivät2), näytettäis evät näyttäis, ei näytettäis 3rd plural olisivat näyttäneet evät olis näyttäneet, ei olis näytetty
impersonal näytettäis ei näytettäis impersonal olis näytetty ei olis näytetty
Imperativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular 1st singular
2nd singular näytä elä näytä 2nd singular oo näyttänt, oo näyttänyt elä oo näyttänt, elä oo näyttänyt
3rd singular näyttäköö elköö näyttäkö 3rd singular olkoo näyttänt, olkoo näyttänyt elköö olko näyttänt, elköö olko näyttänyt
1st plural 1st plural
2nd plural näyttäkää elkää näyttäkö 2nd plural olkaa näyttäneet elkää olko näyttäneet
3rd plural näyttäkööt elkööt näyttäkö, elköö näytettäkö 3rd plural olkoot näyttäneet elkööt olko näyttäneet, elköö olko näytetty
impersonal näytettäkköö elköö näytettäkö impersonal olkoo näytetty elköö olko näytetty
Potentsiala
Preesens
positive negative
1st singular näyttänen en näyttäne
2nd singular näyttänet et näyttäne
3rd singular näyttänöö ei näyttäne
1st plural näyttänemmä emmä näyttäne
2nd plural näyttänettä että näyttäne
3rd plural näyttänööt evät näyttäne, ei näytettäne
impersonal näytettännöö ei näytettäne
Nominal forms
Infinitivat Partisipat
active passive
1st näyttää present näyttävä näytettävä
2nd inessive näyttäjees past näyttänt, näyttänyt näytetty
instructive näyttäen 1) Chiefly in the Soikkola dialect.
2) Chiefly in the Ala-Laukaa dialect.
*) For the imperative, the 2nd plural (näyttäkää) may be used for the 3rd person as well.
**) The interrogative is formed by adding the suffix -k (-ka?/-kä?) to the indicative
***) The deliberative is formed by adding the suffix -k (-ka?/-kä?) or -kse to either the indicative or the potential
****) In folk poetry, a long first infinitive can be formed by adding the suffix -kse-, followed by possessive suffixes, to the first infinitive. Note that sometimes gemination may be undone by this addition.
3rd illative näyttämää
inessive näyttämääs
elative näyttämäst
abessive näyttämätä
4th nominative näyttämiin
partitive näyttämistä, näyttämist

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

References[edit]

 • Ruben E. Nirvi (1971) Inkeroismurteiden Sanakirja, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, page 357