peldēt

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Latvian[edit]

Peldēt (1)

Etymology[edit]

From Proto-Baltic *peld-, from Proto-Indo-European *pel- (to pour, to flow; to swim) with an extra -d. The meaning, originally “to flow,” evolved into “to be in a (water) stream” and then “to swim.” Cognates include Lithuanian dialectal peldė́ti, Ancient Greek πλάδος (pládos, moisture), πλαδορός (pladorós, humid, watery, soft), πλαδάω (pladáō, to be watery, soft).[1]

Pronunciation[edit]

Headset icon.svg This entry needs audio files. If you have a microphone, please record some and upload them. (For audio required quickly, visit WT:APR.)

Verb[edit]

peldēt intr., 3rd conj., pres. peldu, peldi, peld, past peldēju

 1. (of people, animals) to swim (to move in water by floating and moving one's limbs)
  peldēt uz mugurasto swim backstroke (lit. on (one's) back)
  peldēt kraulāto swim crawl stroke
  peldēt zem ūdensto swim under water
  peldēt pa ezeruto swim in the lake
  peldēt pa straumi, pret straumito swim with, against the current
  peldēt uz upes otru krastuto swim to the other side of the river
  suns labi peldthe dog swims well
  dīķī peld pīles, gulbjiducks, swans swim in the pond
  viņš noskatījās Janča veiklībā, kas gluži kā zivs peldēja gan sāņus, gan guļus, gan augšpēdushe watched Jančs' agility, who swam smoothly as a fish, on his side, lying down, and upside down
  zivtiņa peld, līkumus liekdama,... zibinādama savus sudrabainos sānus, strauji vērsdamasthe little fish swam, turning turns... flashing its silvery sides, quickly turning around
 2. (of objects; of ships, boats, etc.) to float; to sail (to move in water)
  ezerā peld ledus gabalipieces of ice are floating in the lake
  ūdenī peldēja makšķeres pludiņšthe fishing bobber was floating in the water
  pa upi peld liellaivasthe barges are sailing on the river
  blakus laivai peldēja samircis priedes mizas gabalsnear the boat, a broken piece of pine tree bark
  laiva peldēja nevis tur, kur es gribēju, uz augšu, saules sudrabā, bet slīdēja pa straumi lēni lejupthe boat was sailing not where I wanted, upstream, to(ward) the sun's silver; instead, it slid slowly downstream
 3. to float, to hover (to be in a state of equilibrium in a liquid or in a gas)
  pilnīgi iegrimis peldošs ķermenis parasti vienmēr atrodas stabilā līdzsvarāa fully immersed foating body are always in stable equilibrium
  kosmonauts pastāstīja, ka tad, kad iestājies bezsvara stāvoklis, viņš juties ļoti labi... kājas un rokas nekā nesver, priekšmeti peld pa kabīnithe astronaut said that he felt very well when weightlessness started... (his) legs and feet had no weight, objects floated through the cabin
 4. to float (to be completely covered by a liquid)
  zupā peld trekni aitas gaļas gabalifatty pieces of sheep meat are floating in the soup
  pankūkām pilnīgi jāpeld taukos; tas jācep uz mērenas uguns, lai labi izceptos un neapdegtuthe pancakes must completely float in the fat; they must be fried on low heat, so that they are well fried and don't burn
 5. (of clouds, fog, smoke, etc.) to float, to hover (to move slowly in the sky)
  zemu peldēja padebešithe clouds were hovering low
  mākonis peldēja debess augstākā vietā, lēni noapaļodams savas robainās malasthe cloud was floating in the highest place of the sky, slowly smoothing its jagged edge
  iedegās ugunskurs... zilganas dūmu strēles peldēja pāri ievu krūmiemthe fire started burning... bluish smoke floated, hovered over the street bushes
 6. (of birds, flying objects, celestial bodies, etc.) to hover, to fly or move slowly in the sky
  divas vārnas nolaižas lejāk un smagi peld sarkanumā virs meža galiemtwo crows flew down and heavily hover in the redness above the tops of the forest trees
  ugunīgi kvēlā vasaras saule peldēja zilajā debesu bezgalībāthe fiery summer sun was floating in the blue infinity of the sky
  no debesim nesteidzīgā lidojumā peldēja lielas sniega pārslasa big snow flake was floating in a leisurely flight (down) from the sky
 7. (figuratively) to move around, as if swimming
  plašajā druvā gāzelēdamies peldēja divas pļaujmašīnastwo mowers were floating/swimming, wobbling in the wide cornfield
  viņa mierīgi peld pa trotuarā vidu, pie krūtīm piespiedusi silpureņu nastiņushe quietly swam on the sidewalk, pressing her little bunch of pasque flowers to her chest
  beidzot mums kalpone tomēr bija mājā... kundze drūma kā mākonis peldēja pa istabām un paslepus novēroja jaunowe finally had a maid in the house... the gloomy (old) lady hovered around like a cloud over the rooms and secretely satched the new one (= maid)
 8. (of objects) to be, to be located (e.g., in the fog, in smoke, in the darkness, as if floating)
  kad atguva apziņu, viss apkārt ap skolas ēku jau peldēja liesmās un gaiss bija kā svelmewhen he regained consciousness, everything around in the school building was swimming in flames and the air was aglow
  kakti jau grima pilnīgā tumsā, tikai ap galdu vēl peldēja trīsošs staru loksthe corners (of the room) were already immersed in full darkness, only around the table there still floated a trembling circle of light
 9. (colloquial, of sounds) to keep changing volume unexpectedly, due to a defect in the recording equipment
  skaņa peldthe sound is floating, fluctuating (= going up and down)

Conjugation[edit]

Derived terms[edit]

prefixed verbs:
other derived terms:

Related terms[edit]

References[edit]

 1. ^ Karulis, Konstantīns (1992), “peldēt”, in Latviešu Etimoloģijas Vārdnīca (in Latvian), Rīga: AVOTS, →ISBN