Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+6650, 晐
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6650

[U+664F]
CJK Unified Ideographs
[U+6651]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 72, +6, 10 strokes, cangjie input 日卜女人 (AYVO), composition)

  1. (same as ) prepared for
  2. inclusive

References[edit]

  • KangXi: page 495, character 16
  • Dai Kanwa Jiten: character 13916
  • Dae Jaweon: page 861, character 1
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1509, character 2
  • Unihan data for U+6650

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kɯː
*kɯː
*kɯː
*kɯː
*kɯː, *ɡɯː
*kɯː, *krɯː
*kɯː
*kɯː
*kɯː, *ɡrɯːʔ
*kɯː
*kɯː
*kɯː, *kʰɯː, *ɡɯːʔ, *ɡrɯːʔ
*kɯː
*kɯːʔ, *ɡɯː
*kʰɯː
*kʰɯːʔ
*kʰɯːɡs, *qraːds
*ŋɡɯːɡs
*ŋɡɯːɡs
*qʰɯː, *ɡɯː
*ɡɯː
*ɡɯːʔ
*ɡɯːɡs, *kʰrɯːɡs, *ɡɯːɡ
*krɯː
*kʰrɯːɡs
*ɡrɯː
*ɡrɯːʔ
*kʰɯːɡ
*qɯːɡ
*ɡuːd, *ɡrɯːɡ

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (28)
Final () (41)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʌi/
Pan
Wuyun
/kəi/
Shao
Rongfen
/kɒi/
Edwin
Pulleyblank
/kəj/
Li
Rong
/kᴀi/
Wang
Li
/kɒi/
Bernard
Karlgren
/kɑ̆i/
Expected
Mandarin
Reflex
gāi
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 4812
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kɯː/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]