Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+8344, 荄
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8344

[U+8343]
CJK Unified Ideographs
[U+8345]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 140, +6, 12 strokes, cangjie input 廿卜女人 (TYVO), four-corner 44802, composition)

  1. roots

References[edit]

  • KangXi: page 1030, character 6
  • Dai Kanwa Jiten: character 30935
  • Dae Jaweon: page 1489, character 3
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3210, character 1
  • Unihan data for U+8344

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kɯː
*kɯː
*kɯː
*kɯː
*kɯː, *ɡɯː
*kɯː, *krɯː
*kɯː
*kɯː
*kɯː, *ɡrɯːʔ
*kɯː
*kɯː
*kɯː, *kʰɯː, *ɡɯːʔ, *ɡrɯːʔ
*kɯː
*kɯːʔ, *ɡɯː
*kʰɯː
*kʰɯːʔ
*kʰɯːɡs, *qraːds
*ŋɡɯːɡs
*ŋɡɯːɡs
*qʰɯː, *ɡɯː
*ɡɯː
*ɡɯːʔ
*ɡɯːɡs, *kʰrɯːɡs, *ɡɯːɡ
*krɯː
*kʰrɯːɡs
*ɡrɯː
*ɡrɯːʔ
*kʰɯːɡ
*qɯːɡ
*ɡuːd, *ɡrɯːɡ

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (28) (28)
Final () (33) (41)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () II I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kˠɛi/ /kʌi/
Pan
Wuyun
/kᵚæi/ /kəi/
Shao
Rongfen
/kɐi/ /kɒi/
Edwin
Pulleyblank
/kəɨj/ /kəj/
Li
Rong
/kɛi/ /kᴀi/
Wang
Li
/kɐi/ /kɒi/
Bernard
Karlgren
/kăi/ /kɑ̆i/
Expected
Mandarin
Reflex
jiē gāi
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 4808 4831
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kɯː/ /*krɯː/
Notes

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. roots

Readings[edit]

  • On (unclassified): かい (kai)
  • Kun: (ne, )