Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+8C65, 豥
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C65

[U+8C64]
CJK Unified Ideographs
[U+8C66]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 152, +6, 13 strokes, cangjie input 一人卜女人 (MOYVO), four-corner 10282, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1196, character 14
  • Dai Kanwa Jiten: character 36390
  • Dae Jaweon: page 1658, character 14
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3614, character 6
  • Unihan data for U+8C65

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kɯː
*kɯː
*kɯː
*kɯː
*kɯː, *ɡɯː
*kɯː, *krɯː
*kɯː
*kɯː
*kɯː, *ɡrɯːʔ
*kɯː
*kɯː
*kɯː, *kʰɯː, *ɡɯːʔ, *ɡrɯːʔ
*kɯː
*kɯːʔ, *ɡɯː
*kʰɯː
*kʰɯːʔ
*kʰɯːɡs, *qraːds
*ŋɡɯːɡs
*ŋɡɯːɡs
*qʰɯː, *ɡɯː
*ɡɯː
*ɡɯːʔ
*ɡɯːɡs, *kʰrɯːɡs, *ɡɯːɡ
*krɯː
*kʰrɯːɡs
*ɡrɯː
*ɡrɯːʔ
*kʰɯːɡ
*qɯːɡ
*ɡuːd, *ɡrɯːɡ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (28) (33)
Final () (41) (41)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʌi/ /ɦʌi/
Pan
Wuyun
/kəi/ /ɦəi/
Shao
Rongfen
/kɒi/ /ɣɒi/
Edwin
Pulleyblank
/kəj/ /ɦəj/
Li
Rong
/kᴀi/ /ɣᴀi/
Wang
Li
/kɒi/ /ɣɒi/
Bernard
Karlgren
/kɑ̆i/ /ɣɑ̆i/
Expected
Mandarin
Reflex
gāi hái
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 4807 4827
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kɯː/ /*ɡɯː/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.