Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also:
U+6A01, 樁
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A01

[U+6A00]
CJK Unified Ideographs
[U+6A02]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 75, +11, 15 strokes, cangjie input 木手大X (DQKX), four-corner 45977, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 548, character 19
 • Dai Kanwa Jiten: character 15398
 • Dae Jaweon: page 936, character 5
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1272, character 2
 • Unihan data for U+6A01

Chinese[edit]

trad.
simp.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔr'oːŋ
*hr'oːŋ, *l̥ʰoŋs, *hljoŋ
*hljoŋ
*hljoŋ
*hljoŋ

Pronunciation[edit]


Note:
 • chong - literary;
 • chng - vernacular.
Note:
 • zuang1 - literary;
 • zeng1 - vernacular.

 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂuɑŋ⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂuaŋ⁴⁴/
Tianjin /t͡suɑŋ²¹/
Jinan /ʈ͡ʂuaŋ²¹³/
Qingdao /ʈ͡ʂuaŋ²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂuaŋ²⁴/
Xi'an /p͡faŋ²¹/
Xining /ʈ͡ʂuɔ̃⁴⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂuɑŋ⁴⁴/
Lanzhou /p͡fɑ̃³¹/
Ürümqi /ʈ͡ʂuɑŋ⁴⁴/
Wuhan /t͡suaŋ⁵⁵/
Chengdu /t͡suaŋ⁵⁵/
Guiyang /t͡suaŋ⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂuã̠/
Nanjing /ʈ͡ʂuaŋ³¹/
Hefei /ʈ͡ʂuɑ̃²¹/
Jin Taiyuan /t͡suɒ̃¹¹/
Pingyao /t͡suɑŋ¹³/
Hohhot /t͡suɑ̃³¹/
Wu Shanghai /t͡sɑ̃⁵³/
Suzhou /t͡sɑ̃⁵⁵/
Hangzhou /t͡sz̩ʷɑŋ³³/
Wenzhou /t͡ɕyɔ³³/
Hui Shexian /t͡so³¹/
Tunxi /t͡sau¹¹/
Xiang Changsha /t͡ɕyan³³/
Xiangtan /t͡sɔn³³/
Gan Nanchang /t͡sɔŋ⁴²/
Hakka Meixian /t͡soŋ⁴⁴/
Taoyuan /tʃuŋ²⁴/
Cantonese Guangzhou /t͡sɔŋ⁵³/
Nanning /t͡sɔŋ⁵⁵/
Hong Kong /t͡sɔŋ⁵⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sɔŋ⁵⁵/
/t͡sŋ̍⁵⁵/
Fuzhou (Min Dong) /t͡souŋ⁴⁴/
Jian'ou (Min Bei) /t͡sɔŋ⁵⁴/
Shantou (Min Nan) /t͡suaŋ³³/
Haikou (Min Nan) /tuaŋ²³/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (9)
Final () (9)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠʌŋ/
Pan
Wuyun
/ʈᵚɔŋ/
Shao
Rongfen
/ȶɔŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ʈaɨwŋ/
Li
Rong
/ȶɔŋ/
Wang
Li
/ȶɔŋ/
Bernard
Karlgren
/ȶɔŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
zhuāng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 1495
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ʔr'oːŋ/

Definitions[edit]

 1. wooden pile, stake
 2. pile (large stake driven into the earth or sea-bed for the support of a building)
 3. classifier for affairs

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]

 • On (unclassified): とう (tō), しょう (shō), しゅ (shu)
 • Kun: くい (kui)

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(thung, thủng, thông, thùng, trang)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.